Kwestionariusz Waszyngtoński

W Polsce od 2010 r. dostępny do diagnozy jest  4-cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny FASD (tzw. Kwestionariusz Waszyngtoński) przetłumaczony i zwalidowany za zgodą Komisji Bioetycznej przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym we współpracy z  Ośrodkiem FASTRYGA.

Diagnoza przy pomocy Kwestionariusza polega na ocenie stopnia nasilenia czterech kluczowych cech diagnostycznych FASD czyli opóźnienia   wzrostu, charakterystycznych cech dysmorfii twarzy (czyli wygładzonej rynienki podnosowej, zwężonej górnej wargi, skróconych szpar powiekowych) oraz ekspozycji  na alkohol w okresie prenatalnym.

Za każdą potwierdzoną, charakterystyczną dla FAS cechę pacjent otrzymuje punkty (od 1 do 4) co w efekcie daje tzw. kod diagnostyczny.  I tak  kod diagnostyczny  4444 oznacza, że osoba diagnozowana ma poważne opóźnienie wzrostu (ocena 4), wyraźną dysmorfię twarzy, poważne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego oraz udowodnioną ekspozycję na alkohol w okresie prenatalnym.