O Ośrodku

Ośrodek  FASTRYGA jest ośrodkiem  prowadzonym przez założoną w 2006 roku Pracownię Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych
dr Małgorzaty Kleckiej.

W skład Ośrodka wchodzą następujące Poradnie:

PORADNIA FASD – zajmująca się profesjonalną diagnostyką zaburzeń ze Spektrum FASD (w tym zespołu FAS) przy pomocy zwalidowanego w naszym Ośrodku narzędzia do diagnozy tzw. Kwestionariusza Waszyngtońskiego (4-cyfrowego Kwestionariusza FASD).  Po badaniu wydajemy na piśmie diagnozę wraz z zaleceniami.

PORADNIA NEUROROZWOJOWA. Badanie neurorozwojowe obejmuje ocenę zmysłów (widzenia, słyszenia, czucia dotyku, równowagi i propriocepcji oraz ocenę odruchów i wzorców motorycznych. Badanie pogłębione obejmuje  także ocenę rozwoju emocjonalnego i społecznego. Dodatkowo istnieje możliwość przeprowadzenia badania przetwarzania słuchowego metodą Johansena.

PORADNIA RODZINNA ( W TYM DLA RODZICÓW ADOPCYJNYCH I ZASTĘPCZYCH). Oferta dla rodzin zmagających się z trudnościami w relacjach z dziećmi lub/i między sobą.

PORADNIA LECZENIA TRAUMY. Oferujemy nową w Polsce niezwykle skuteczną metodę pracy traumą według Petera Levine’a  - Somatic Experiencing (SE - Doświadczenie Somatyczne).  SE  jest metodą stosowaną u osób po traumach związanych z urazami fizycznymi, wypadkami, katastrofami, poważnymi operacjami, utratą bliskiej osoby oraz  doświadczeniem przemocy fizycznej i emocjonalnej.

Organizujemy także szkolenia i  warsztaty dotyczące problematyki dzieci odrzuconych, przywiązania, traumy, prowadzimy grupy wsparcia i terapeutyczne.

Ośrodek mieści się w historycznym, ponadstuletnim budynku, w którym w 1892 r. otwarto ewangelickie Martineum (sierociniec dla chłopców). Od 1950 r. funkcjonowała tutaj Izba Porodowa.

Na terenie Ośrodka prowadzi także swoją działalność Fundacja FASTRYGA.

Nasz zespół

dr n. med. Małgorzata Klecka
Doktor nauk medycznych (specjalność: psychiatria dziecięca), terapeutka rodzinna, terapeutka neurorozwoju, specjalista terapii traumy (praktyk metody Somatic Experiencing®  
Katarzyna Klecka
Pomoc administracyjna. Wykonuje różne drobne prace administracyjno- biurowe. Posiada doświadczenie w organizowaniu zajęć integracyjnych i opiece nad dziećmi oraz w organizowaniu i prowadzeniu zajęć z dziećmi podczas turnusów terapeutycznych.
Izabela Golus
Specjalista pracy socjalnej, mediator sądowy. Koordynator projektów. Pedagog prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą z elementami socjoterapii. Edukator Programu Fastryga.
Łukasz Maj
Fizjoterapeuta, osteopat. 
Beata Górny
Pedagog specjalny. Terapeuta Indywiduanej Stymulacji Słuchu dr K. Johansena IAS.
Sonia Wieczorek-Jendro
Asystent ds. administracji. Obecnie czuwa nad kompleksową organizacją pracy sekretariatu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu biura projektowego.

Współpraca

Katarzyna Kurek
Terapeuta neurorozwoju (terapia bilateralna, integracja sensoryczna).
Jacek Przybyło
Lekarz psychiatra, psychoterapeuta, specjalista terapii środowiskowej.
Iwona Palicka
Specjalista psychologii klinicznej- neuropsycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej i neurorozwoju. Praktyk.
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
Specjalista psychiatrii dziecięcej, (Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii I Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach).