Czy można uwolnić się od traumy?

Czy można uwolnić się od traumy -  Doświadczenie Somatyczne (Somatic Exeriencing – SE)

Terapia somatyczna  jest jedną z najbardziej skutecznych  metod pomocy osobom cierpiącym na skutek traumatycznego wydarzenia – wypadku, urazu, przemocy. Pomaga odzyskać równowagę i powrócić do normalnego życia.

Słowo „somatyczny” wywodzi się z greckiego „soma”,  co oznacza „żyjące ciało”. Doświadczenie somatyczne  jest holistyczną terapią,  która uwzględnia relację pomiędzy umysłem a ciałem w kontekście traumatycznych wydarzeń.  Oparta jest o teorię braku stabilności autonomicznego układu nerwowego (AUN).

Według terapeutów somatycznych nasze ciała  są kontenerem urazów z przeszłości, co wyraża się poprzez mowę ciała, sylwetkę,  ruchy,  napięcie mięśniowe. W niektórych przypadkach urazy z przeszłości mogą manifestować się jako fizyczne objawy takie jak:

· ból,

· problemy trawienne,

· zaburzenia  hormonalne,

· dysfunkcje seksualne,

· dysfunkcje układu immunologicznego,

· depresja,

· lęk,

· uzależnienia.

Dzięki terapii somatycznej autonomiczny układ nerwowy  może odzyskać równowagę i stabilność. Skuteczność SE i pozwala doświadczyć ulgi  od wielu fizycznych i emocjonalnych  problemów będących skutkiem traumatycznych wydarzeń z przeszłości.

Psychologia somatyczna potwierdza, że umysł i ciało są ze sobą nierozerwalnie zwiazane. W ostatnich latach obserwacje takie potwierdza  neuronauka  pokazując, w jaki sposób umysł wpływa na ciało, a ciało na umysł.

O co chodzi w terapii SE

Głównym celem terapii somatycznej jest rozpoznanie i przyniesienie ulgi od fizycznego napięcia które może pozostawać w ciele po traumatycznym wydarzeniu.  Sesje terapeutyczne angażują pacjenta w śledzenie odczuć w ciele, doprowadzają do uwolnienia nagromadzonych napięć, pozwalają doświadczyć ulgi i doprowadzić do zmiany przekonań.

Pacjenci zazwyczaj doświadczają poczucia wolnosci, większego zaangażowania w życie, obniżenia poziomu stresu, czasem także uwolnienia od fizycznego bólu.

Zapisz się na wizytę - link

 

 

 

 

 

 

Nasz zespół

dr n. med. Małgorzata Klecka
Doktor nauk medycznych (specjalność: psychiatria dziecięca), terapeutka rodzinna, terapeutka neurorozwoju, specjalista terapii traumy (praktyk metody Somatic Experiencing®  
Katarzyna Klecka
Pomoc administracyjna. Wykonuje różne drobne prace administracyjno- biurowe. Posiada doświadczenie w organizowaniu zajęć integracyjnych i opiece nad dziećmi oraz w organizowaniu i prowadzeniu zajęć z dziećmi podczas turnusów terapeutycznych.
Izabela Golus
Specjalista pracy socjalnej, mediator sądowy. Koordynator projektów. Pedagog prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą z elementami socjoterapii. Edukator Programu Fastryga.
Łukasz Maj
Fizjoterapeuta, osteopat. 
Beata Górny
Pedagog specjalny. Terapeuta Indywiduanej Stymulacji Słuchu dr K. Johansena IAS.
Sonia Wieczorek-Jendro
Asystent ds. administracji. Obecnie czuwa nad kompleksową organizacją pracy sekretariatu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu biura projektowego.

Współpraca

Katarzyna Kurek
Terapeuta neurorozwoju (terapia bilateralna, integracja sensoryczna).
Jacek Przybyło
Lekarz psychiatra, psychoterapeuta, specjalista terapii środowiskowej.
Iwona Palicka
Specjalista psychologii klinicznej- neuropsycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej i neurorozwoju. Praktyk.
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
Specjalista psychiatrii dziecięcej, (Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii I Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach).