Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard-Blythe

 

Ośrodek Fastryga serdecznie zaprasza na dwudniowe szkolenie podstawowe
"Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard-Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP",
które poprowadzi dr Iwona Palicka

ZAPISY TUTAJ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb6LseosPCJ7ODlOakryXjgXt8NXVbdf2yGOaqCPO88RFSvg/viewform?usp=pp_url


Program szkolenia:
Dzień I:
Wprowadzenie.
Objawy zaburzeń motorycznych widoczne w klasie.
Rola ruchu w rozwoju percepcji i koordynacji zmysłowej.
Powiązania między specyficznymi trudnościami w uczeniu się a zaburzeniami sensoryczno-motorycznymi.
Niedojrzałość neuromotoryczna.
Odruchy pierwotne jako wskaźniki dojrzałości w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego oraz miernik zmian następujących pod wpływem programu interwencyjnego.
Instrukcja w zakresie stosowania testów przesiewowych INPP: testy równowagi i koordynacji, testy odruchów (TOB, ATOS, STOS)

Dzień II:
Testy percepcji wzrokowej i integracji wzrokowo-ruchowej.
Zasady wprowadzania i realizowania programu ćwiczeń.
Praktyczna nauka Programu Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół.

Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu sygnowane przez INPP-Polska, uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych wg metody INPP.

UWAGA: od 2015 r. rekomendowanym podręcznikiem do szkolenia jest publikacja dr Sally Goddard-Blythe „Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki?” (PWN, wyd. II, 2015). Możliwość zakupu u trenera prowadzącego szkolenie w cenie 30,00 zł.

---
Dr Iwona Palicka – Specjalista Psychologii Klinicznej – Neuropsycholog, terapeuta SI, BI, Neurorozwoju INPP i treningu słuchowego Johansen IAS, terapeuta traumy wg SE i NARM, Trener INPP

Nasz zespół

dr n. med. Małgorzata Klecka
Doktor nauk medycznych (specjalność: psychiatria dziecięca), terapeutka rodzinna, terapeutka neurorozwoju, specjalista terapii traumy (praktyk metody Somatic Experiencing®  
Katarzyna Klecka
Pomoc administracyjna. Wykonuje różne drobne prace administracyjno- biurowe. Posiada doświadczenie w organizowaniu zajęć integracyjnych i opiece nad dziećmi oraz w organizowaniu i prowadzeniu zajęć z dziećmi podczas turnusów terapeutycznych.
Izabela Golus
Specjalista pracy socjalnej, mediator sądowy. Koordynator projektów. Pedagog prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą z elementami socjoterapii. Edukator Programu Fastryga.
Łukasz Maj
Fizjoterapeuta, osteopat. 
Beata Górny
Pedagog specjalny. Terapeuta Indywiduanej Stymulacji Słuchu dr K. Johansena IAS.
Sonia Wieczorek-Jendro
Asystent ds. administracji. Obecnie czuwa nad kompleksową organizacją pracy sekretariatu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu biura projektowego.

Współpraca

Katarzyna Kurek
Terapeuta neurorozwoju (terapia bilateralna, integracja sensoryczna).
Jacek Przybyło
Lekarz psychiatra, psychoterapeuta, specjalista terapii środowiskowej.
Iwona Palicka
Specjalista psychologii klinicznej- neuropsycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej i neurorozwoju. Praktyk.
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
Specjalista psychiatrii dziecięcej, (Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii I Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach).