KURS FASTRYGA 2021

Ośrodek Fastryga serdecznie zaprasza na Kurs Fastryga 2021

 

UWAGA!:

Ze względu na niepewną sytuację epidemiologiczną zajęcia odbywać się będą w formie on-line.Absolwent kursu zdobędzie:
− aktualną wiedzę o FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych), w tym diagnostyce Kwestionariuszem Waszyngtońskim oraz o innych zaburzeniach rozwojowych, skutkach odrzucenia i zaburzeniach przywiązania;
− wiedzę na temat rozwoju wg koncepcji Erika H. Ericksona;
− podstawy wiedzy o zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży;
− podstawy neurofizjologii;
− podstawy wiedzy o integracji sensorycznej w oparciu o teorię A. Jean Ayers;
− podstawy wiedzy o odruchach w oparciu o koncepcję Sally Goddard-Blythe
− podstawy rozwoju emocjonalnego w ujęciu psychoneurobiologicznym i psychodynamicznym;
− wiedzę na temat skutków traumy i metod terapii traumy w oparciu o pracę z ciałem (metoda Somatic Experiencing – Doświadczenie Somatyczne);
− podstawy wiedzy na temat mechanizmów i typów przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej w rodzinie (zachowań sprawców);
− podstawy grupowej pomocy psychologicznej;
− umiejętność przeprowadzenia wstępnej diagnozy zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem (Fetal Alcohol Spectrum Disorder – FASD) oraz różnicowania w kontekście specyfiki rodzin zastępczych, adopcyjnych, rodzinnych domów dziecka;
− ocena rozwoju zaburzeń rozwojowych o mieszanej etiologii wg profilu neurorozwojowego;
− umiejętność rozpoznawania potrzeb terapeutycznych rodziny i dziecka;
− samodzielność w prowadzeniu warsztatów;
− wskazanie skutecznej metody i kierunku pracy/pomocy;
− rozpoznawanie etapów procesów grupowych;
− rozpoznawanie własnych zasobów, umiejętności pracy z drugim człowiekiem;
− możliwość rozwoju osobistego w czasie trwania kursu;
− umiejętność rozpoznawania symptomów odrzucenia w różnych formach odrzucenia i jego konsekwencji dla rozwoju;
− wiedzę o skutkach odrzucenia i zaburzeniach przywiązania, międzypokoleniowej transmisji przywiązania
− umiejętność planowania wraz z rodzicem bezpiecznego domu, z uwzględnieniem specyfiki rodzin adopcyjnych i zastępczych.

--
Odbiorcy
Osoby z wykształceniem wyższym medycznym lub humanistycznym (psychologicznym, pedagogicznym, socjologicznym). Istnieje możliwość uczestniczenia w kursie osób z innym wykształceniem oraz doświadczeniem w pracy z dziećmi – mogą one otrzymać rekomendację do pracy edukatora.

--
Wymogi
kreatywność, gotowość do pracy nad sobą i współpracy w zespole, wypełnienie ankiety zgłoszeniowej

--
Zjazdy
Dwudniowe (nie zapewniamy noclegu i wyżywienia)
Możliwość noclegu w hotelu, który znajduje się 500 m od Ośrodka Fastryga
W trakcie szkolenia dostępne są napoje i przekąski
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe
Kurs rozpoczyna się treningiem interpersonalnym
Po ukończeniu 1. roku istnieje możliwość kontynuowania kursu w grupie superwizyjnej.
Do ukończenia kursu konieczne jest zaliczenie w formie pisemnej (projekt warsztatu edukacyjnego oraz opis przypadku) i zaliczenie w formie ustnej
Absolwenci, w zależności od poziomu ukończenia kursu (edukator, instruktor, terapeuta programu), otrzymują stosowne zaświadczenia.

Terminy zjazdów


--
Adresy
Ośrodek FASTRYGA, ul. Hołdunowska 70, Lędziny
Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka, ul. Oliwska 14, Poznań-Smochowice
Ośrodek Stary Młyn, ul. Młyńska 11, 98-430 Bolesławiec k. Wieruszowa (woj. łódzkie)

Organizatorzy i współpracownicy
Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych Małgorzata Klecka
Fundacja FASTRYGA
Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski
Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka

--
Koszty
Całkowity: 4 400,00 zł
8 zjazdów: 8 x 400zł = 3 200,00 zł
1 zjazd (16 godzin dydaktycznych): 400,00 zł (płatne na 7 dni przed każdym zjazdem lub według indywidualnych ustaleń z kierownikiem kursu)
Praktyki letnie: 1 200,00 zł (obowiązkowe, wyjazd 4-dniowy - koniec lipca/sierpień 2020). Koszt nie obejmuje opłaty za pobyt w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym, która wynosi ok. 400,00 zł).
Opłata rekrutacyjna: 100 zł (bezzwrotna)

--
Prowadzące
Dr n. med. Małgorzata Klecka – absolwentka studiów doktoranckich (Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalność psychiatria dziecięca). Jest trenerką i psychoterapeutką (podejście zintegrowane: psychoterapia psychodynamiczna, terapia somatyczna i neurorozwojowa). Specjalistka diagnostyki i terapii FAS/FASD (Płodowy Zespół Alkoholowy/Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych) – ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN University of Washington. Prekursorka badań nad FAS w Polsce, współredaktorka polskiej wersji Kwestionariusza Waszyngtońskiego do diagnostyki FAS. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi oraz dziećmi/młodzieżą po doświadczeniu traumy relacyjnej i z zaburzeniami neurorozwojowymi. Ukończyła 3-letnie szkolenie z terapii traumy metodą Petera Levine'a (Somatic Experiencing) – poziom zaawansowany. Autorka licznych książek i publikacji dotyczących tematyki FAS/FASD. Autorka programów edukacyjno-terapeutycznych dla rodziców i dzieci (w tym programu Fastryga – specyficznego systemu pomocy dla osób z FAS). Wraz z mężem powołała do życia i współkieruje dwiema organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszeniem Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski oraz Fundacją Fastryga, której celem jest nie tylko pomoc osobom cierpiącym na FAS, ale także działalność naukowa, profilaktyczna i edukacyjna. Prowadzi działalność naukowo-badawczą, jest autorką licznych publikacji, z których ważniejsze to książki Fascynujące dzieci oraz Dziecko z FASD. Różnicowania i podstawy terapii. Obie pozycje zostały przetłumaczone na język słowacki. Za swoją działalność została uhonorowana licznymi nagrodami m.in. medalem Za zasługi w ochronie zdrowia (Medal Ministra Zdrowia), Społecznym Noblem Fundacji ASHOKA, Medalem Polsko-Szwajcarskiego Programu Matka i Dziecko, nagrodą Rzecznika Praw Dziecka. Kieruje Ośrodkiem FASTRYGA w Lędzinach, który specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci i młodzieży po doświadczeniu odrzucenia i traumy. Pracuje z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi przeżywającymi trudności w opiece nad problemowymi dziećmi.

Dr Iwona Palicka – psycholog, Specjalista Psychologii Klinicznej w zakresie Neuropsychologii, terapeuta metod neurorozwojowych, terapeuta traumy rozwojowej, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN University of Washington), członek Rady Fundacji Fastryga. Prowadzi specjalistyczną poradnię dla dzieci i młodzieży oraz przedszkole terapeutyczne pod szyldem Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka; kieruje interdyscyplinarnym zespołem diagnostyczno-terapeutycznym. Posiada certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej, Terapeuty Neurorozwoju w zakresie teorii, diagnostyki i leczenia opóźnienia neurorozwojowego metodami INPP, certyfikat providera Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS, Praktyk terapii traumy rozwojowej w modelu Somatic Experiencing SE® oraz NARM™ NeuroAffective Relational Model; ukończyła liczne szkolenia dotyczące diagnozy i terapii dzieci.
Od 2006r. współpracuje z Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr n. med. M. Kleckiej, w ramach której wspólnie propagują wiedzę na temat FASD oraz możliwości diagnostycznych i terapeutycznych osób z FASD. Trener INPP w zakresie szkoleń podstawowych i asystent w zakresie szkoleń rocznych dla terapeutów INPP; wykładowca na studiach podyplomowych z integracji sensorycznej, wspomagania rozwoju dzieci, psychologii klinicznej. Zainteresowania zawodowe skupiają się wokół szeroko rozumianej neuropsychologii rozwojowej, neurobiologii przywiązania i leczenia traumy rozwojowej. Prowadzi badania naukowe nad metodami diagnozy rozwoju psychoruchowego dzieci z FASD. autorka i współautorka książek i publikacji z zakresu integracji sensorycznej, wczesnej interwencji terapeutyczne oraz tematyki FAS i przywiązania.

Nasz zespół

dr n. med. Małgorzata Klecka
Doktor nauk medycznych (specjalność: psychiatria dziecięca), terapeutka rodzinna, terapeutka neurorozwoju, specjalista terapii traumy (praktyk metody Somatic Experiencing®  
Katarzyna Klecka
Pomoc administracyjna. Wykonuje różne drobne prace administracyjno- biurowe. Posiada doświadczenie w organizowaniu zajęć integracyjnych i opiece nad dziećmi oraz w organizowaniu i prowadzeniu zajęć z dziećmi podczas turnusów terapeutycznych.
Izabela Golus
Specjalista pracy socjalnej, mediator sądowy. Koordynator projektów. Pedagog prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą z elementami socjoterapii. Edukator Programu Fastryga.
Łukasz Maj
Fizjoterapeuta, osteopat. 
Beata Górny
Pedagog specjalny. Terapeuta Indywiduanej Stymulacji Słuchu dr K. Johansena IAS.
Sonia Wieczorek-Jendro
Asystent ds. administracji. Obecnie czuwa nad kompleksową organizacją pracy sekretariatu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu biura projektowego.

Współpraca

Katarzyna Kurek
Terapeuta neurorozwoju (terapia bilateralna, integracja sensoryczna).
Jacek Przybyło
Lekarz psychiatra, psychoterapeuta, specjalista terapii środowiskowej.
Iwona Palicka
Specjalista psychologii klinicznej- neuropsycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej i neurorozwoju. Praktyk.
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
Specjalista psychiatrii dziecięcej, (Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii I Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach).