Książki

 1. Klecka M, Palicka I. Czynniki ryzyka okresu okołoporodowego i ich wpływ na dalszy rozwój dziecka. [W] Lichtenberg-Kokoszka E, Janiuk E, Dzierżanowski J. Dziecko – aktywny uczestnik porodu. Zagadnienie interdyscyplinarne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls; 2010.
 2. Klecka, M. (2007). FAScynujące dzieci. Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej.
Czytaj więcej

Książki zagraniczne

 1. Klecka M. Fascinujúce deti. Bratislava, Návrat o.z., 2012.
 2. Klecka M. Dieťa s FASD - Diferenciálna diagnostika a základy terapie, Bratislava, Návrat o.z. 2012.
Czytaj więcej

Wystąpienia konferencyjne krajowe

 1. Klecka M, Janas-Kozik M. Rola rodzicielstwa zastępczego we wczesnym rozpoznaniu alkoholowego spektrum zaburzeń rozwojowych (FASD - Fetal Alkohol Spectrum Disorder) (streszczenie). Psychiatr Pol. 2010; 44, supl. 3:154
 2. Klecka M, Palicka I. Dylematy diagnostyczne w obszarze poalkoholowych zaburzeń rozwojowych (Fetal Alcohol Spectrum Disorder - FASD). Perspektywa medyczna, psychoterapeutyczna i neuropsychologiczna. 13. Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, Kraków, 22-23 lutego 2010.
Czytaj więcej

Wystąpienia konferencyjne zagraniczne

 1.  Klecka M. FASD children and their families: therapeutic dilemmas. First European Conference on FASD Fetal Alcohol Spectrum Disorder: Growing Awareness in Europe. Kerkrade (Holandia), 3-5 listopada 2010.
 2. Klecka M. FASD children and their families: therapeutic dilemmas. Protecting the unborn baby from alcohol, policy debate. Bruksela, Parlament Europejski, 7 września 2011.
Czytaj więcej

Publikacje różne

 1.  Janas-Kozik M, Gawęda A., Cichoń – Lenart A, Klecka M, Krupka –Matuszczyk I. Manifestacja kliniczna zespołu depresyjnego u dziecka z poalkoholowym uszkodzeniem płodu (FAE). Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2011.
 2. Klecka M., Janas-Kozik M.: Rozwój diagnostyki poalkoholowego spektrum zaburzeń rozwojowych (FASD), przegląd narzędzi diagnostycznych. Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2010; 10: 4, s.298-302.

Czytaj więcej

Inne publikacje (w czasopismach popularnonaukowych, branżowych, materiałach promocyjnych, ulotkach, gazetkach)

 1. Klecka M, Palicka I. Uwaga, problem! Pierwsza pomoc dla dzieci i młodzieży z poalkoholowymi zaburzeniami rozwoju (FASD). Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski. Lędziny, 2010.
 2. Klecka M., Liszcz K.: Nie próbuj mocniej, spróbuj inaczej. Neurologiczny program naprawczy dla dzieci i młodzieży z FAS. Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa. Lędziny. 2004
Czytaj więcej