Publikacje różne

  1.  Janas-Kozik M, Gawęda A., Cichoń – Lenart A, Klecka M, Krupka –Matuszczyk I. Manifestacja kliniczna zespołu depresyjnego u dziecka z poalkoholowym uszkodzeniem płodu (FAE). Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2011.
  2. Klecka M., Janas-Kozik M.: Rozwój diagnostyki poalkoholowego spektrum zaburzeń rozwojowych (FASD), przegląd narzędzi diagnostycznych. Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2010; 10: 4, s.298-302.

  3. Klecka M., Janas-Kozik M., Jelonek I., Siwiec A., Rybakowski J. Walidacja polskiej wersji Kwestionariusza Waszyngtońskiego do oceny spektrum poalkoholowych wrodzonych zaburzeń rozwojowych. Psychiatr. Pol. 2016; Nr 46 1–13

  4. Klecka, M. (2004). Fetal alcohol syndrome (fas)-alkoholowy zespół płodowy; poalkoholowe dzieci ze złożoną niepełnosprawnością. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 3(3), 46-55.

  5. Palicka I., Śmigiel R., Pesz K., Janas-Kozik M., Klecka M.: Diagnostyka FASD według 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego S. Astley –znaczenie badania neuropsychologicznego. Standardy Medyczne, Pediatria 1/2016.