Książki

  1. Klecka M, Palicka I. Czynniki ryzyka okresu okołoporodowego i ich wpływ na dalszy rozwój dziecka. [W] Lichtenberg-Kokoszka E, Janiuk E, Dzierżanowski J. Dziecko – aktywny uczestnik porodu. Zagadnienie interdyscyplinarne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls; 2010.
  2. Klecka, M. (2007). FAScynujące dzieci. Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej.
  3. Klecka, M. (2006). Ciąża i alkohol: w trosce o Twoje dziecko. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydawnictwo Edukacyjne PARPA.
  4. Klecka, M., & Janas-Kozik, M. (2009). Dziecko z FASD: rozpoznania różnicowe i podstawy terapii. Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia.
  5. Klecka M.: Płodowy Zespół Alkoholowy. [W] Jerzak M. red. Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2016.