Książki zagraniczne

  1. Klecka M. Fascinujúce deti. Bratislava, Návrat o.z., 2012.
  2. Klecka M. Dieťa s FASD - Diferenciálna diagnostika a základy terapie, Bratislava, Návrat o.z. 2012.