Wystąpienia konferencyjne krajowe

 1. Klecka M, Janas-Kozik M. Rola rodzicielstwa zastępczego we wczesnym rozpoznaniu alkoholowego spektrum zaburzeń rozwojowych (FASD - Fetal Alkohol Spectrum Disorder) (streszczenie). Psychiatr Pol. 2010; 44, supl. 3:154
 2. Klecka M, Palicka I. Dylematy diagnostyczne w obszarze poalkoholowych zaburzeń rozwojowych (Fetal Alcohol Spectrum Disorder - FASD). Perspektywa medyczna, psychoterapeutyczna i neuropsychologiczna. 13. Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, Kraków, 22-23 lutego 2010.
 3. Klecka M, Palicka I. Czynniki ryzyka okresu okołoporodowego i ich wpływ na dalszy rozwój dziecka. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Dziecko - aktywny uczestnnik porodu. Zagadnienie interdyscyplinarne. Opole, 27 październik 2010.
 4. Klecka M. Wspieranie rodziców zastępczych i adopcyjnych wychowujących dziecko z FAS. Konferencja Naukowa w ramach X Obchodów Dnia FAS; Wspieranie rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwojowymi typu FASD. Lędziny, 09 wrzesień 2010.
 5. Klecka M. Medyczne aspekty FAS/FAE. Konferencja Naukowa pt. Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) - objawy diagnoza, terapia. Głuchołazy, 30 sierpnia 2010.
 6. Klecka M. Diagnostyka FAS/FAE. Konferencja Naukowa pt. Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) - objawy diagnoza, terapia. Głuchołazy, 30 sierpnia 2010.
 7. Klecka M. Metody pracy z dzieckiem z FAS/FAE. Konferencja Naukowa pt. Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) - objawy diagnoza, terapia. Głuchołazy, 30 sierpnia 2010.
 8. Klecka M. Czy sama miłość wystarczy? Możliwości pomocy dzieciom w rodzinie zastępczej. Konferencja Dziecko w opiece zastępczej - jego prawa i potrzeby. Kraków, 27 maja 2011.
 9. Klecka M. Najczęstsze zaburzenia rozwojowe i skutki odrzucenia u dzieci w rodzinne opiece zastępczej. Konferencja pt. Niezastąpieni rodzice zastępczy. Tarnobrzeg, Tarnobrzeg, 03 września 2010.
 10. Klecka M. Specyfika zaburzeń u dzieci z problemami rozwojowymi spowodowanymi alkoholem (FASD). Możliwości terapeutyczne.
 11. Janas-Kozik M, Klecka M. Spectrum poalkoholowych wrodzonych zaburzeń rozwojowych a zaburzenia psychiczne wieku rozwojowego. XXV Ogólnopolska Konferencja Psychiatrów Dzieci i Młodzieży . Wrocław, 28-30.09.2011
 12. Klecka M, Janas-Kozik M. Śląski model interdyscyplinarnej pomocy terapeutycznej i środowiskowej dla dzieci i młodzieży z wrodzonymi zaburzeniami rozwojowymi typu FASD. XXV Ogólnopolska Konferencja Psychiatrów Dzieci i Młodzieży . Wrocław, 28-30.09.2011
 13. Klecka M, Janas-Kozik M. Dziecko z FAS – etapy diagnozy. Praca na przypadku. XXV Ogólnopolska Konferencja Psychiatrów Dzieci i Młodzieży . Wrocław, 28-30.09.2011
 14. Klecka M. Rola diagnozy i wspierania rozwoju w pracy z młodzieżą z FAS i zaburzeniami więzi. Ogólnopolska Konferencja: Dzieci z płodowym zespołem alkoholowym i zespołem zaburzeń więzi. Szczecin, 12 października 2010.
 15. K. Pesz, R. Śmigiel, M. Klecka, I. Palicka, A. Stembalska, A. Jakubiak, M. Sąsiadek.Diagnostyka płodowego zespołu alkoholowego - doświadczenie własne. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Bydgoszcz, 8-10.09.2014.
 16. Klecka M. FAS jako wrodzone PTSD. Konferencja „FAS w perspektywie interdyscyplinarnej. Lędziny 2016