Wystąpienia konferencyjne zagraniczne

  1.  Klecka M. FASD children and their families: therapeutic dilemmas. First European Conference on FASD Fetal Alcohol Spectrum Disorder: Growing Awareness in Europe. Kerkrade (Holandia), 3-5 listopada 2010.
  2. Klecka M. FASD children and their families: therapeutic dilemmas. Protecting the unborn baby from alcohol, policy debate. Bruksela, Parlament Europejski, 7 września 2011.
  3. Klecka M. Nebezpecenstva fetal alcoholoveho syndromu: pre deti'a, pre rodinu a pre spolocnost'. Medzinarodny odborny seminar: Alkohol w tehotenstve: nebezpecna kombinacia. Banska Bystrica (Słowacja), 19 października 2010.
  4. Klecka M. Diagnostika FAS, prevencia a mnoznosti liecby. Medzinarodny odborny seminar: Alkohol w tehotenstve: nebezpecna kombinacia. Banska Bystrica (Słowacja), 19 października 2010.