O mnie

Nadrzędna kategoria: Dr Klecka

 

 

Jestem osobą, którą fascynuje życie i człowiek. Ciągle odkrywam z niegasnącym zachwytem jak wspaniale zostaliśmy ukształtowani, stworzeni i zaprojektowani. 

W życiu zawodowym konsekwentnie łączę różne dziedziny wiedzy i stale się kształcę – od medycyny, przez fizjologię do psychoterapii i psychologii. Nie mogłam pogodzić się z tym, że kończąc medycynę można znać doskonale budowę człowieka, jego kości, mięśnie, stawy, nerwy – ale nie mieć pojęcia o ich emocjach, przekonaniach i myślach, które w tym człowieku mieszkają. Podobnie absolwent psychologii – wie sporo o emocjach i przeżyciach człowieka, ale psychika zdaje się funkcjonować poza ciałem. A jesteśmy jednością, „soma” (ciało)  i „psyche” (dusza) oddziałują na siebie wzajemnie. 

Prywatnie jestem mamą dorosłych juź dzieci (3 biologicznych i 3 przyjętych do rodziny) i żoną jednego męża. Wszyscy oni darowali mi mnóstwo pięknych i wartościowych doświadczeń na temat różnorodności w relacjach i obdarzyli niezwykłymi chwilami.  Jestem też właścicielką dwóch czworonogów – owczarków niemieckich, które uważam za niezwykłe i pełne uroku zwierzęta. 

 

Moje wykształcenie:

 

Medycyna: Ukończyłam   Studia Doktoranckie  (Śląski  Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski w Katowicach   specjalność: psychiatria, zakończone zdobyciem tytułu doktora nauk medycznych. Obroniłam pracę doktorską pt. „Walidacja polskiej wersji skali obrazkowej do oceny cech dysmorficznych charakterystycznych dla zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem”.  Wcześniej studiowałam  w Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny) w Katowicach Wydział Pielęgniarstwa,

Psychoterapia i terapia neurorozwojowa: W latach 2004-2006 uczęszczałam do  Szkoły Psychoterapii, Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży  (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne) w Krakowie,  szkolenie z zakresu terapii neurorozwojowej (Children’s Academy of  Neurodevelopment & Learning, Spokane/USA). 3-letnie szkolenie z terapii traumy wg Petera Levine’a (Somatic Experiencing- Doświadczenie Somatyczne)

Psychologia: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Katowicach (SWPS) - psychologia kliniczna. 

 

WAŻNIEJSZE SZKOLENIA SPECJALITYCZNE

1998             szkolenie dla nauczycieli rodziców zastępczych, (Stowarzyszenie Zastępczego  Rodzicielstwa, Poznań) 

1999-2000     szkolenie dla trenerów, Video Interaction Training, Kraków 

2000             szkolenie PRIDE dla trenerów opiekunów zastępczych 

2002-2003     szkolenie z zakresu terapii neurorozwojowej (Children’s Academy of  Neurodevelopment & Learning, Spokane/USA)

2004-2006     Szkoła Psychoterapii, Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego  (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne)  

2006            program INSEAD dla przedsiębiorców społecznych (MBA, Fontainbleau, Francja) 

2007            Akademia Superwizora, (Elżbieta Sołtys, Jacek Jakubowski)   Warszawa

2008            Kurs w zakresie integracji sensorycznej i odruchowości, Centrum Stymulacji  Rozwoju Dziecka, Poznań

2009            szkolenie z zakresu traumy i wykorzystania seksualnego – Instytut Psychoterapii  Wrocław

2010            ukończony kurs z zakresu diagnostyki FASD 4-stopniową skalą diagnostyczną (University of Washington, Fetal Alcohol Syndrome Diagnostic and Prevention                          Network). 

2013-16      szkolenie z zakresu terapii traumy metodą Somatic Experiencing (Doświadczenie Somatyczne) 

2016          szkolenie z zakresu stosowania metod projekcyjnych w zaburzeniach więzi – metoda Coffy Test 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 

Od roku 1998 – prowadzenie szkoleń i warsztatów dla rodziców zastępczych i adopcyjnych, prowadzenie i tłumaczenie szkoleń z zakresu rodzinnej opieki zastępczej (odrzucenia, deficytów rozwojowych) dla pedagogów, psychologów, lekarzy,  terapeutów.  

2002 – 2006: dyrektor Centrum Opieki Zastępczej w Lędzinach 

2004 – 2006 - członek zespołu zadaniowego „Strategia dla Śląska” ds. dzieci i młodzieży przy Śląskim Urzędzie Marszałkowskim 

2006 – do chwili obecnej ekspert krajowy ds. FAS przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie

2006-2012j – dyrektor/właściciel Pracowni Psychoedukacji i Terapii w Lędzinach 

2007 - do chwili obecnej, biegły sądowy z  zakresu FAS przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie 

Od 2007 roku  - prowadzenie badań naukowych w zakresie standaryzacji i walidacji narzędzi diagnostycznych do diagnostyki zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem. 

Od 2007 r. do nadal - współpraca naukowa z Katedrą i Kliniką Psychiatrii i Psychoterapii w SUM w Katowicach oraz Oddziałem Klinicznym Psychiatrii i Psychoterapii Centrum Pediatrii w Sosnowcu w zakresie badań nad FASD, uczestnictwo w projektach badawczych. 

Od 2012 - dyrektor Pracowni Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych Fundacji Fastryga w Lędzinach

od 2014 – dyrektor Ośrodka Fastryga w Lędzinach

 

 OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE 

 

W latach 1999-2011: 

Współtworzenie programu szkoleniowego SPUR (Szkoleniowy Program Umacniania Rodziny) dla rodziców zastępczych oraz trenerów opieki zastępczej (program zarejestrowany przez  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) 

Tłumaczenia książek i przygotowywanie opracowań z zakresu problematyki zaburzeń rozwojowych  u dzieci po odrzuceniu, z zaburzeniami więzi  i poddanych intoksykacji alkoholowej w okresie prenatalnym.

Współpraca z zagranicznymi organizacjami i ośrodkami (Fetal Alcohol Syndrome). 

Utworzenie programu FAStryga dla osób dotkniętych syndromem FAS oraz ich opiekunów. 

Organizacja Centrum Opieki Zastępczej  w Lędzinach. 

Zainicjowanie obchodów Światowego Dnia FAS w Polsce w 2001 r. 

Zainicjowanie i organizowanie cyklu konferencji  np. "Przeciw porzuceniu - rodzice zastępczy nadzieją" od 2002 r. 

Rozwijanie systemu diagnostyki i prewencji FAS na Słowacji. 

      

NAGRODY

 

2001:  Społeczny Nobel Fundacji ASHOKA

2006:  Nagroda Rzecznika Praw Dziecka: „O przyszłość Dziecka”

2006:  Medal Polsko-Szwajcarskiego Programu „Matka i Dziecko” 

2009:  Nagroda Ministra Zdrowia za zasługi w ochronie zdrowia