Diagnostyka Neurorozwojowa

Ewaluacja metodą FASTRYGA, na podstawie której tworzy się program terapeutyczny, rozpoczyna się oceną  funkcji receptywnych (sensorycznych) dziecka w następujących obszarach rozwojowych:

 1. Czucie (rozumiane jako czucie dotyku, równowagi i propriocepcji);
 2. Słyszenie (rozumiane jako odbieranie i przetwarzanie bodźców drogą słuchową);
 3. Widzenie (rozumiane jako odbieranie i przetwarzanie bodźców drogą wzrokową);
 4. Motoryka duża i odruchowość;
 5. Motoryka mała;
 6. Rozwój mowy;
 7. Rozwój emocjonalny;
 8. Rozwój społeczny.

W diagnostyce neurorozwojowej wykorzystujemy elementy baterii testów co integracji sensorycznej, metody integracji odruchów według Sally Goddard-Blythe oraz  metod neurorozwojowych Toni Hager.  Wszystkie te narzędzia składają się na profil rozwojowy PROGRAMU FASTRYGA.

BADANIE SŁUCHU CENTRALNEGO METODĄ JOHANSENA (IAS):

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym - istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.  Badanie wskazane jest dla dzieci, które mają trudności z:

 1. Utrzymywaniem  uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych;
 2. Czytaniem;
 3. Rozumieniem mowy;
 4. Artykulacją;
 5. Komunikacją;
 6. Pamięcią;
 7. Równowagą;
 8. Koordynacją ruchową.

Diagnoza przetwarzania słuchowego stanowi podstawę do działań terapeutycznych metodą Johansena (indywidualna stymulacja słuchu).