Diagnostyka zaburzeń po traumie (zespół stresu pourazowego)

Zespół stresu pourazowego (Post Traumatic Stress Disorder) jest zaburzeniem lękowym powstającym na skutek doświadczenia jakiegoś traumatycznego wydarzenia.  Traumatyczne wydarzenia to sytuacje ekstremalnie stresujące, nieprzewidziane, trudne i niecodzienne np. wypadek samochodowy, gwałt, uraz fizyczny.  Na dzieci traumatyzująco działają także  zaniedbanie i przemoc, a nawet   bycie świadkiem przemocy.

Zazwyczaj zespół stresu pourazowego ujawnia się dopiero po jakimś czasie, nie bezpośrednio po trudnym wydarzeniu. Może zamanifestować się nawet wiele lat po  trudnym wydarzeniu i utrzymywać przez wiele miesięcy, czy nawet lat.