OBÓZ RODZINNY „FASTRYGA” 2020 w WIŚLE

Letnie warsztaty terapeutyczne przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi (takimi jak FASD, autyzm, zaburzenia więzi, traumy relacyjne, rozwojowe) oraz ich opiekunów - rodziców biologicznych, adopcyjnych i zastępczych.

W ramach warsztatów oferujemy:

1. Codzienne zajęcia psychoedukacyjne z elementami terapii zorganizowane dla rodziców (warsztaty tematyczne oraz zajęcia grupowe) w wymiarze 20 godzin dydaktycznych:

• zajęcia grupowe prowadzone są w paradygmacie psychodynamicznym z elementami analizy procesu grupowego, rozumienia systemowego oraz pracy z ciałem wg Peter Levine’a (Somatic Experiencing);

• zajęcia warsztatowe prowadzone metodami interaktywnymi skupiać się będą na tematyce dotyczącej trudności rozwojowych u dzieci, traumy i przywiązania

2. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wymiarze 20 godzin dydaktycznych

• grupowe zajęcia z elementami socjoterapii, muzykoterapii, ergoterapii, psychodramy, polisensorycznej neurostymulacji, integracji sensomotorycznej, treningu Weroniki Sherborne;

• elementy pracy z patologiczną odruchowością (metoda Sally Goddard-Blythe);

• terapia taktylna;

• elementy metody (VIT) Video Interaction Training;

• elementy pracy z ciałem metodą Doświadczenia Somatycznego (Somatic Experiencing - SE);

• możliwość udziału w zajęciach dogoterapii (po zakwalifikowaniu dziecka przez terapeutę),

• możliwość udziału w dodatkowych grupowych zajęciach popołudniowych.

3. Konsultacje doświadczonych specjalistów (dr n. med. Małgorzata Klecka, dr Iwona Palicka, mgr Katarzyna Kurek i inni specjaliści), pomoc w zrozumieniu trudnego zachowania dzieci i wspólne poszukiwanie możliwości rozwoju.

4. Diagnostykę dzieci pod kątem występowania zaburzeń ze spektrum FASD (Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych) oraz wstępną diagnozę innych zaburzeń rozwojowych (zespół hiperkinetyczny, zaburzenia autystyczne, zaburzenia psychiczne wieku rozwojowego).

5. Wypoczynek w pięknej lokalizacji z atrakcjami turystycznymi (ośrodek usytuowany nad Wisłą, idealna baza wypadowa dla wycieczek pieszych, rowerowych, bliskość szlaków turystycznych, nieodległe centrum Miasta Wisły. W odległości 400 m od ośrodka znajduje się Kolej Krzesełkowa Nowa Osada, a Skocznia Narciarska im. Adama Małysza jest w odległości 1200 m).

Całkowity koszt pobytu (zakwaterowanie, wyżywienie oraz udział w warsztatach):

• osoba dorosła – 1.200 zł (w tym 400,00 zł zakwaterowanie i wyżywienie, 200,00 zł/1 dzień – udział w warsztatach)

• dziecko - 1.200 zł (w tym 400,00 zł zakwaterowanie i wyżywienie, 200,00 zł/1 dzień – udział w warsztatach)

Koszt zakwaterowania zawiera:

• pokoje z łazienkami, wyposażone w TV, dostęp do Wi-Fi;

• 4 posiłki dziennie - śniadanie i kolacja w formie szwedzkiego stołu, serwowany obiad oraz drugie śniadanie (z uwzględnieniem potrzeb dietetycznych dzieci o szczególnych potrzebach rozwojowych);

• korzystanie z zaplecza rekreacyjnego ośrodka;

• ognisko z pieczeniem kiełbasek;

• ubezpieczenie.

Miejsce: Ośrodek Wczasowy „Kłos” w Wiśle

Adres: OW KŁOS, 43-460 Wisła, ul. Na Stoku 2 (Wisła-Nowa Osada),

Termin I: 30.07-02.08.2020

Formularz zgłoszeniowy na turnus I:

ZGŁOSZENIA TURNUS I

Termin II: 13.08-16.08.2020

Formularz zgłoszeniowy na turnus II:

ZGŁOSZENIA TURNUS II

4-CKD OGŁOSZENIE

Ośrodek Fastryga serdecznie zaprasza na szkolenie

"Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce

zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych"


Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie, komplet materiałów szkoleniowych, w tym podręcznik diagnostyczny w wersji polskiej autorstwa prof. Susan Astley (University of Washington) i dostęp do potrzebnych narzędzi diagnostycznych. 4-cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny FASD (The 4-Digit Diagnostic Code for FASD, Third Edition 2004, Susan J. Astley, University of Washington) jest pierwszym zwalidowanym w Polsce narzędziem stosowanym w diagnostyce zaburzeń ze spektrum FASD (polska walidacja zakończona w roku 2012 – pozytywna opinia Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Nr KNW/0022/KB1/51/1/10).

Zakres tematyczny


1. Czym jest Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) i Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych
2. Wyzwania diagnostyczne, stosowane na świecie podejścia diagnostyczne
3. Korzyści ze stosowania 4-cyfrowego Kodu Diagnostycznego
4. Diagnostyka różnicowa, inne zespoły wad wrodzonych i zaburzenia psychiczne współistniejące z FASD
5. Formularz diagnostyczny FASD
6. Instrukcje określania 4-cyfrowego kodu diagnostycznego:
4-cyfrowa skala diagnostyczna (ocena wzrostu, fenotypu twarzy, dysfunkcji OUN – podstawy diagnozy neuropsychologicznej, podstawy wiedzy o neurorozwoju, różnicowanie uszkodzeń pre- i postnatalnych, ocena ekspozycji na alkohol oraz innych rodzajów ekspozycji oraz zdarzeń w okresie pre- i postnatalnym
7. Kategorie diagnostyczne (n = 22)
8. 4-cyfrowe kody diagnostyczne w ramach każdej kategorii diagnostycznej
9. Podsumowania kliniczne dla każdej z 22 kategorii diagnostycznych
10. Ćwiczenia praktyczne

Miejsce szkolenia: Ośrodek Fastryga, ul. Hołdunowska 70, 43-143 Lędziny
Data szkolenia: 24 – 25 lutego 2020 (18 godz. dydaktycznych)
Odbiorcy: lekarze, psycholodzy, neuropsycholodzy, pedagodzy, mgr. pielęgniarstwa, terapeuci neurorozwojowi, logopedzi, neurologopedzi
Cena: 550,00 zł (cena nie obejmuje noclegów, kosztów dojazdu i posiłków)

Prowadzące:

Dr n. med. Małgorzata Klecka – absolwentka studiów doktoranckich (Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalność psychiatria dziecięca), trenerka i psychoterapeutka, terapeutka Somatic Experiencing, specjalistka diagnostyki i terapii FAS/FASD, prekursorka badań nad FAS w Polsce, współredaktorka polskiej wersji Kwestionariusza Waszyngtońskiego. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi oraz dziećmi po doświadczeniu traumy relacyjnej i z zaburzeniami neurorozwojowymi. Autorka licznych książek i publikacji dotyczących tematyki FAS/FASD oraz programów edukacyjno-terapeutycznych dla rodziców i dzieci Kieruje Ośrodkiem FASTRYGA w Lędzinach, pracuje z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi przeżywającymi trudności w opiece nad problemowymi dziećmi.

Mgr Iwona Palicka – psycholog klinicznej w zakresie neuropsychologii, terapeuta metod neurorozwojowych i traumy rozwojowej, diagnosta zaburzeń rozwojowych typu FASD. Prowadzi specjalistyczną poradnię dla dzieci i młodzieży oraz przedszkole terapeutyczne. Terapeuta Integracji Sensorycznej, neurorozwoju, specjalista diagnostyki i leczenia opóźnienia neurorozwojowego metodami INPP, provider Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS, terapeuta traumy rozwojowej w modelu Somatic Experiencing SE® oraz NARM™ NeuroAffective Relational Model; wykładowca na studiach podyplomowych z integracji sensorycznej, wspomagania rozwoju dzieci, psychologii klinicznej. Autorka i współautorka książek i publikacji z zakresu integracji sensorycznej, wczesnej interwencji terapeutyczne oraz tematyki FAS i przywiązania.

Czym jest 4-Cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny?

W Polsce od niedawna istnieje możliwość profesjonalnego diagnozowania u dzieci i młodzieży z zaburzeniami z grupy FASD przy pomocy 4-cyfrowego kwestionariusza diagnostycznego. Narzędzie to zaprezentowane zostało w 1997 r. przez grupę badaczy z Sieci Diagnostyki i Prewencji FAS Stanu Washington (Washington State FAS Diagnostic and Prevention Network) i jest metodą diagnostyczną do wszechstronnego diagnozowania poalkoholowego spektrum wrodzonych zaburzeń rozwojowych (FASD). Kwestionariusz (ang. nazwa: 4-Digit Diagnostic Code) i jest uważany za najbardziej dokładne i powtarzalne narzędzie w diagnostyce FASD.

Diagnosta ocenia 4 kluczowe cechy charakterystyczne dla FAS w następującym porządku:
1. opóźnienie wzrostu,
2. charakterystyczne dla FAS cechy dymorficzne,
3. uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (oun),
4. prenatalna ekspozycja na alkohol.

Natężenie ekspresji każdej cechy oceniane jest w 4-stopniowej skali Likerta, gdzie 1 oznacza całkowity brak cech FAS, a 4 „klasyczną” obecność cech FAS.


Warunki przyjęcia na szkolenie:


− Wypełnienie formularza zgłoszenia - KARTA ZGŁOSZENIA
− Deklaracja gotowości do podjęcia pracy diagnostycznej w zespole interdyscyplinarnym i tworzenia sieci diagnostycznej FASD;
− Gotowość do pracy o charakterze superwizyjnym po zakończeniu szkolenia.

SYMPOZJUM NAUKOWE Z OKAZJI XIX ŚWIATOWEGO DNIA FAS

ZAPROSZENIE NA SYMPOZJUM NAUKOWE Z OKAZJI

IX ŚWIATOWEGO DNIA FAS pt.

„Łączymy doświadczenia. Holistyczne spojrzenie na FASD”

1 dzień: „Łączymy doświadczenia terapeutyczne”

2 dzień: „Łączymy doświadczenia diagnostyczne”. 

Organizatorzy Sympozjum:

• Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr Małgorzata Klecka

• Fundacja Fastryga

Miejsce Sympozjum:

• „Ośrodek Fastryga” w Lędzinach, ul. Hołdunowska 70

Termin:

• 11-12 września 2019 r. godz. 9.00-17.00

Uczestnicy Sympozjum: przedstawiciele świata nauki, lekarze, fizjoterapeuci, psycholodzy,

pedagodzy, psychoterapeuci, pracownicy socjalni, kuratorzy, wychowawcy placówek

opiekuńczo-wychowawczych, rodzice biologiczni, zastępczy i adopcyjni, w których

wychowują się dzieci z FASD

Celem seminarium jest:

• Podsumowanie i wymiana wieloletnich badań i doświadczeń polskich badaczy i

terapeutów, budowanie systemu wsparcia dla dzieci z FAS/FASD i ich rodzin.

Informacje organizacyjne:

• Zapewniamy obiad oraz ciągły serwis kawowy podczas trwania sympozjum

• Zapewniamy materiały szkoleniowe

• Koszt udziału w Sympozjum: 1 dzień – 250 zł; 2 dni – 390 zł.

 

Zgłoszenie na sympozjum:

• Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego

• Osoby, które zechcą uczestniczyć w konferencji proszone są o potwierdzenie swojego

udziału poprzez wypełnienie formularza online pod adresem:

 

ZGŁOSZENIE NA DWA DNI:

https://docs.google.com/forms/d/1v_LT1xqLZTURIpvgqRamwlUylfmsjLgLb3d_fFsep44/edit

ZGŁOSZENIE NA PIERWSZY DZIEŃ:

https://docs.google.com/forms/u/3/d/1wXLByotLaBXw9DADNOmUpA4uHSCkLmnfqAeR9igi

Uog/edit?usp=drive_web

ZGŁOSZENIE NA DRUGI DZIEŃ:

https://docs.google.com/forms/u/3/d/1zw32uKaZphRE-

gfNy4Q5LMRrjRaCINGSyQFldGMBH4g/edit?usp=drive_web

UWAGA!

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się na dwa dni.

Koszt udziału w konferencji wraz z materiałami oraz poczęstunkiem wynosi za dwa dni 390

zł, za jeden dzień 250 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na nr konta:

83-1090-1652-0000-0001-1223-6189

z dopiskiem „Sympozjum FASD 2019 – imię i nazwisko uczestnika” 

Prosimy o przesyłanie potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: osrodek.fastryga@gmail.com

Informacji udziela:

• Katarzyna Klecka: 508 552 211

 

PROGRAM SYMPOZJUM

 

DZIEŃ 1 - ŚRODA 11 WRZEŚNIA GODZ. 9.00-17.00

ŁĄCZYMY DOŚWIADCZENIA TERAPEUTYCZNE

8.00– 9.00 Rejestracja

9.00 – 9.15 – Rozpoczęcie

9.15 – 10.15 - prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas Kozik „Kiedy potrzebna jest pomoc

lekarza psychiatry. Farmakoterapia w FASD”.

10.15 – 11.00 – mgr Iwona Palicka „Zaburzenia sensoryczne w FASD i możliwości terapii”

11.00– 11.30 przerwa

11.30 – 12.30 prof. Halina Pawłowska-Jaroń: „Pamięć sekwencyjna i symultaniczna a rozwój

języka. Propozycja stymulacji/terapii”.

12.30 – 13.30 dr n. med. Daniela Kurczabińska-Luboń: „Jelito - drugi mózg, czyli jak

mikrobiota jelitowa wpływa na pracę systemu nerwowego dzieci”.

13.30 – 14.15 – lunch

14.15 – 15.00 - dr Agnieszka Sobiegała: „Praca z sygnałami czuciowymi w zaburzeniach

tikowych”

15.00 – 15.45 - dr n. med. Małgorzata Klecka: „Trudności z regulacją emocjonalną u dzieci z

FASD w świetle teorii poliwagalnej”

15.45– 16.30 - mgr Iwona Palicka: „Nie chce czy nie może – zaburzenia poznawcze w FASD”

16.30 – 17.00: Podsumowanie i dyskusja

DZIEŃ 2 - CZWARTEK 12 WRZEŚNIA 2019 godz. 9:00-17.00

ŁĄCZYMY DOŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE

8.00– 9.00 Rejestracja

9.00 – 9.15 – Rozpoczęcie

9.15 – 10.15 - dr n. med. Małgorzata Klecka: „Wykorzystanie 4-cyfrowego kwestionariusza w

praktyce klinicznej”

10.15 – 11.15 – mgr Iwona Palicka: „Ocena neuropsychologiczna w FASD”

11.15– 11.45 przerwa

11.45 – 12.30 prof. Robert Śmigiel: „Genetyczna diagnostyka różnicowa”

12.30– 13.30 - lek. Jacek Przybyło „Zaburzenia psychiczne u dorosłych osób z FASD

13.30 – 14.15 – lunch

14.15 – 15.00 – dr Małgorzata Wójtowicz-Dacka: „Diagnostyka przywiązania w praktyce

psychologicznej

15.00 – 15.45 - mgr Iwona Palicka: „Specyficzne zaburzenia komunikacji w FASD - współpraca

z neurologopedą”.

15.45-16.30 - dr n. med. Małgorzata Klecka: „Ocena diagnostyczna systemów

motywacyjnych w grupie dzieci z FASD przy pomoc Coffy Test. Wyniki badań”.

16.30 – 17.00: Podsumowanie i dyskusja

SZKOLENIE KWESTIONARIUSZ WASZYNGTOŃSKI

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu oraz Ośrodek Fastryga

zaprasza na szkolenie


"Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych”.

3 - 4 listopada 2018
Opole ul. Szymanowskiego  1
rozpoczęcie godz. 10.00

Koszt: 550,00 zł (przy minimum 20 osobach) 

Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest wpłata na konto:

BZ WBK 83 1090 1652 0000 0001 1223 6189
Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych Małgorzata Klecka 
ul. Hołdunowska 70
43¬-143 Lędziny.

Tytuł przelewu: Szkolenie - Kwestionariusz 4CKD Opole
Termin: do 25.10.2018

Potwierdzenie przelewu wraz z danymi uczestnika należy przesłać na adres:
szkolenia.fastryga@gmail.com

Informacje dotyczące szkoleń, warsztatów i konferencji:
535 188 423