SZKOLENIE "WIĘŹ - ROZWOJOWE POSZUKIWANIE BLISKOŚCI"

Ośrodek Fastryga serdecznie zaprasza na seminarium 
"Więź – rozwojowe poszukiwanie bliskości", w wersji online, na platformie Zoom.
 
Link dostępowy do szkolenia na zoom otrzymacie Państwo mailem.
Szkolenie poprowadzi dr n. med. Małgorzata Klecka

Zakres tematyczny:
• Więź – rozwojowe poszukiwanie bliskości. Więź biologiczna a więź przywiązania.
• Wyposażenie biologiczne do tworzenia więzi – zmysły, odruchy i zachowania przywiązaniowe.
• Fazy przywiązania, system przywiązania i cykl przywiązania.
• Neurofizjologiczne aspekty więzi.
• Style przywiązania, diagnostyka pozabezpiecznych stylów przywiązania.
• Przywiązanie a trauma – przywiązanie u dzieci w rodzinach adopcyjnych, zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
• Diagnostyka zaburzeń przywiązania i możliwości terapeutyczne – RAD, DSED (psychopatia bezuczuciowa).
• Zaburzenie przywiązania czy brak przywiązania? Sytuacja dziecka nieprzywiązanego do osoby dorosłej.
• Metody wspierające przywiązanie oraz bezpieczeństwo w ciele i wzajemnych relacjach: Doświadczenie Somatyczne (Somatic Experiencing) oraz Krąg Ufności.
Data szkolenia: 23 lipca 2020 (16:00 – 20:00)
Formularz zgłoszeniowy: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Odbiorcy: specjaliści pracujący z dziećmi i rodzinami, rodzice adopcyjni i zastępczy
Cena: 250,00 zł 
Cena w pakiecie: 400,00 zł (pakiet obejmuje szkolenie dotyczące więzi i traumy)
---
Małgorzata Klecka – psycholog, doktor nauk medycznych, absolwentka studiów doktoranckich (Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalność psychiatria dziecięca). Jest trenerem, terapeutą (podejście zintegrowane: psychodynamiczne, neurorozwoju i terapii traumy metodą Somatic Experiencing). Kieruje Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych oraz Ośrodkiem Fastryga w Lędzinach, który specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci i młodzieży po doświadczeniu odrzucenia i traumy. Pracuje z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi przeżywającymi trudności w opiece nad problemowymi dziećmi.

4-CKD OGŁOSZENIE

Ośrodek Fastryga serdecznie zaprasza na szkolenie

"Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce

zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych"


Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie, komplet materiałów szkoleniowych, w tym podręcznik diagnostyczny w wersji polskiej autorstwa prof. Susan Astley (University of Washington) i dostęp do potrzebnych narzędzi diagnostycznych. 4-cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny FASD (The 4-Digit Diagnostic Code for FASD, Third Edition 2004, Susan J. Astley, University of Washington) jest pierwszym zwalidowanym w Polsce narzędziem stosowanym w diagnostyce zaburzeń ze spektrum FASD (polska walidacja zakończona w roku 2012 – pozytywna opinia Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Nr KNW/0022/KB1/51/1/10).

Zakres tematyczny


1. Czym jest Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) i Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych
2. Wyzwania diagnostyczne, stosowane na świecie podejścia diagnostyczne
3. Korzyści ze stosowania 4-cyfrowego Kodu Diagnostycznego
4. Diagnostyka różnicowa, inne zespoły wad wrodzonych i zaburzenia psychiczne współistniejące z FASD
5. Formularz diagnostyczny FASD
6. Instrukcje określania 4-cyfrowego kodu diagnostycznego:
4-cyfrowa skala diagnostyczna (ocena wzrostu, fenotypu twarzy, dysfunkcji OUN – podstawy diagnozy neuropsychologicznej, podstawy wiedzy o neurorozwoju, różnicowanie uszkodzeń pre- i postnatalnych, ocena ekspozycji na alkohol oraz innych rodzajów ekspozycji oraz zdarzeń w okresie pre- i postnatalnym
7. Kategorie diagnostyczne (n = 22)
8. 4-cyfrowe kody diagnostyczne w ramach każdej kategorii diagnostycznej
9. Podsumowania kliniczne dla każdej z 22 kategorii diagnostycznych
10. Ćwiczenia praktyczne

Miejsce szkolenia: Ośrodek Fastryga, ul. Hołdunowska 70, 43-143 Lędziny
Data szkolenia: 24 – 25 lutego 2020 (18 godz. dydaktycznych)
Odbiorcy: lekarze, psycholodzy, neuropsycholodzy, pedagodzy, mgr. pielęgniarstwa, terapeuci neurorozwojowi, logopedzi, neurologopedzi
Cena: 550,00 zł (cena nie obejmuje noclegów, kosztów dojazdu i posiłków)

Prowadzące:

Dr n. med. Małgorzata Klecka – absolwentka studiów doktoranckich (Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalność psychiatria dziecięca), trenerka i psychoterapeutka, terapeutka Somatic Experiencing, specjalistka diagnostyki i terapii FAS/FASD, prekursorka badań nad FAS w Polsce, współredaktorka polskiej wersji Kwestionariusza Waszyngtońskiego. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi oraz dziećmi po doświadczeniu traumy relacyjnej i z zaburzeniami neurorozwojowymi. Autorka licznych książek i publikacji dotyczących tematyki FAS/FASD oraz programów edukacyjno-terapeutycznych dla rodziców i dzieci Kieruje Ośrodkiem FASTRYGA w Lędzinach, pracuje z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi przeżywającymi trudności w opiece nad problemowymi dziećmi.

Mgr Iwona Palicka – psycholog klinicznej w zakresie neuropsychologii, terapeuta metod neurorozwojowych i traumy rozwojowej, diagnosta zaburzeń rozwojowych typu FASD. Prowadzi specjalistyczną poradnię dla dzieci i młodzieży oraz przedszkole terapeutyczne. Terapeuta Integracji Sensorycznej, neurorozwoju, specjalista diagnostyki i leczenia opóźnienia neurorozwojowego metodami INPP, provider Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS, terapeuta traumy rozwojowej w modelu Somatic Experiencing SE® oraz NARM™ NeuroAffective Relational Model; wykładowca na studiach podyplomowych z integracji sensorycznej, wspomagania rozwoju dzieci, psychologii klinicznej. Autorka i współautorka książek i publikacji z zakresu integracji sensorycznej, wczesnej interwencji terapeutyczne oraz tematyki FAS i przywiązania.

Czym jest 4-Cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny?

W Polsce od niedawna istnieje możliwość profesjonalnego diagnozowania u dzieci i młodzieży z zaburzeniami z grupy FASD przy pomocy 4-cyfrowego kwestionariusza diagnostycznego. Narzędzie to zaprezentowane zostało w 1997 r. przez grupę badaczy z Sieci Diagnostyki i Prewencji FAS Stanu Washington (Washington State FAS Diagnostic and Prevention Network) i jest metodą diagnostyczną do wszechstronnego diagnozowania poalkoholowego spektrum wrodzonych zaburzeń rozwojowych (FASD). Kwestionariusz (ang. nazwa: 4-Digit Diagnostic Code) i jest uważany za najbardziej dokładne i powtarzalne narzędzie w diagnostyce FASD.

Diagnosta ocenia 4 kluczowe cechy charakterystyczne dla FAS w następującym porządku:
1. opóźnienie wzrostu,
2. charakterystyczne dla FAS cechy dymorficzne,
3. uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (oun),
4. prenatalna ekspozycja na alkohol.

Natężenie ekspresji każdej cechy oceniane jest w 4-stopniowej skali Likerta, gdzie 1 oznacza całkowity brak cech FAS, a 4 „klasyczną” obecność cech FAS.


Warunki przyjęcia na szkolenie:


− Wypełnienie formularza zgłoszenia - KARTA ZGŁOSZENIA
− Deklaracja gotowości do podjęcia pracy diagnostycznej w zespole interdyscyplinarnym i tworzenia sieci diagnostycznej FASD;
− Gotowość do pracy o charakterze superwizyjnym po zakończeniu szkolenia.

SYMPOZJUM NAUKOWE Z OKAZJI XIX ŚWIATOWEGO DNIA FAS

ZAPROSZENIE NA SYMPOZJUM NAUKOWE Z OKAZJI

IX ŚWIATOWEGO DNIA FAS pt.

„Łączymy doświadczenia. Holistyczne spojrzenie na FASD”

1 dzień: „Łączymy doświadczenia terapeutyczne”

2 dzień: „Łączymy doświadczenia diagnostyczne”. 

Organizatorzy Sympozjum:

• Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr Małgorzata Klecka

• Fundacja Fastryga

Miejsce Sympozjum:

• „Ośrodek Fastryga” w Lędzinach, ul. Hołdunowska 70

Termin:

• 11-12 września 2019 r. godz. 9.00-17.00

Uczestnicy Sympozjum: przedstawiciele świata nauki, lekarze, fizjoterapeuci, psycholodzy,

pedagodzy, psychoterapeuci, pracownicy socjalni, kuratorzy, wychowawcy placówek

opiekuńczo-wychowawczych, rodzice biologiczni, zastępczy i adopcyjni, w których

wychowują się dzieci z FASD

Celem seminarium jest:

• Podsumowanie i wymiana wieloletnich badań i doświadczeń polskich badaczy i

terapeutów, budowanie systemu wsparcia dla dzieci z FAS/FASD i ich rodzin.

Informacje organizacyjne:

• Zapewniamy obiad oraz ciągły serwis kawowy podczas trwania sympozjum

• Zapewniamy materiały szkoleniowe

• Koszt udziału w Sympozjum: 1 dzień – 250 zł; 2 dni – 390 zł.

 

Zgłoszenie na sympozjum:

• Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego

• Osoby, które zechcą uczestniczyć w konferencji proszone są o potwierdzenie swojego

udziału poprzez wypełnienie formularza online pod adresem:

 

ZGŁOSZENIE NA DWA DNI:

https://docs.google.com/forms/d/1v_LT1xqLZTURIpvgqRamwlUylfmsjLgLb3d_fFsep44/edit

ZGŁOSZENIE NA PIERWSZY DZIEŃ:

https://docs.google.com/forms/u/3/d/1wXLByotLaBXw9DADNOmUpA4uHSCkLmnfqAeR9igi

Uog/edit?usp=drive_web

ZGŁOSZENIE NA DRUGI DZIEŃ:

https://docs.google.com/forms/u/3/d/1zw32uKaZphRE-

gfNy4Q5LMRrjRaCINGSyQFldGMBH4g/edit?usp=drive_web

UWAGA!

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się na dwa dni.

Koszt udziału w konferencji wraz z materiałami oraz poczęstunkiem wynosi za dwa dni 390

zł, za jeden dzień 250 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na nr konta:

83-1090-1652-0000-0001-1223-6189

z dopiskiem „Sympozjum FASD 2019 – imię i nazwisko uczestnika” 

Prosimy o przesyłanie potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: osrodek.fastryga@gmail.com

Informacji udziela:

• Katarzyna Klecka: 508 552 211

 

PROGRAM SYMPOZJUM

 

DZIEŃ 1 - ŚRODA 11 WRZEŚNIA GODZ. 9.00-17.00

ŁĄCZYMY DOŚWIADCZENIA TERAPEUTYCZNE

8.00– 9.00 Rejestracja

9.00 – 9.15 – Rozpoczęcie

9.15 – 10.15 - prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas Kozik „Kiedy potrzebna jest pomoc

lekarza psychiatry. Farmakoterapia w FASD”.

10.15 – 11.00 – mgr Iwona Palicka „Zaburzenia sensoryczne w FASD i możliwości terapii”

11.00– 11.30 przerwa

11.30 – 12.30 prof. Halina Pawłowska-Jaroń: „Pamięć sekwencyjna i symultaniczna a rozwój

języka. Propozycja stymulacji/terapii”.

12.30 – 13.30 dr n. med. Daniela Kurczabińska-Luboń: „Jelito - drugi mózg, czyli jak

mikrobiota jelitowa wpływa na pracę systemu nerwowego dzieci”.

13.30 – 14.15 – lunch

14.15 – 15.00 - dr Agnieszka Sobiegała: „Praca z sygnałami czuciowymi w zaburzeniach

tikowych”

15.00 – 15.45 - dr n. med. Małgorzata Klecka: „Trudności z regulacją emocjonalną u dzieci z

FASD w świetle teorii poliwagalnej”

15.45– 16.30 - mgr Iwona Palicka: „Nie chce czy nie może – zaburzenia poznawcze w FASD”

16.30 – 17.00: Podsumowanie i dyskusja

DZIEŃ 2 - CZWARTEK 12 WRZEŚNIA 2019 godz. 9:00-17.00

ŁĄCZYMY DOŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE

8.00– 9.00 Rejestracja

9.00 – 9.15 – Rozpoczęcie

9.15 – 10.15 - dr n. med. Małgorzata Klecka: „Wykorzystanie 4-cyfrowego kwestionariusza w

praktyce klinicznej”

10.15 – 11.15 – mgr Iwona Palicka: „Ocena neuropsychologiczna w FASD”

11.15– 11.45 przerwa

11.45 – 12.30 prof. Robert Śmigiel: „Genetyczna diagnostyka różnicowa”

12.30– 13.30 - lek. Jacek Przybyło „Zaburzenia psychiczne u dorosłych osób z FASD

13.30 – 14.15 – lunch

14.15 – 15.00 – dr Małgorzata Wójtowicz-Dacka: „Diagnostyka przywiązania w praktyce

psychologicznej

15.00 – 15.45 - mgr Iwona Palicka: „Specyficzne zaburzenia komunikacji w FASD - współpraca

z neurologopedą”.

15.45-16.30 - dr n. med. Małgorzata Klecka: „Ocena diagnostyczna systemów

motywacyjnych w grupie dzieci z FASD przy pomoc Coffy Test. Wyniki badań”.

16.30 – 17.00: Podsumowanie i dyskusja

SZKOLENIE KWESTIONARIUSZ WASZYNGTOŃSKI

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu oraz Ośrodek Fastryga

zaprasza na szkolenie


"Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych”.

3 - 4 listopada 2018
Opole ul. Szymanowskiego  1
rozpoczęcie godz. 10.00

Koszt: 550,00 zł (przy minimum 20 osobach) 

Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest wpłata na konto:

BZ WBK 83 1090 1652 0000 0001 1223 6189
Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych Małgorzata Klecka 
ul. Hołdunowska 70
43¬-143 Lędziny.

Tytuł przelewu: Szkolenie - Kwestionariusz 4CKD Opole
Termin: do 25.10.2018

Potwierdzenie przelewu wraz z danymi uczestnika należy przesłać na adres:
szkolenia.fastryga@gmail.com

Informacje dotyczące szkoleń, warsztatów i konferencji:
535 188 423