SZKOLENIE KWESTIONARIUSZ WASZYNGTOŃSKI

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu oraz Ośrodek Fastryga

zaprasza na szkolenie


"Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych”.

3 - 4 listopada 2018
Opole ul. Szymanowskiego  1
rozpoczęcie godz. 10.00

Koszt: 550,00 zł (przy minimum 20 osobach) 

Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest wpłata na konto:

BZ WBK 83 1090 1652 0000 0001 1223 6189
Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych Małgorzata Klecka 
ul. Hołdunowska 70
43¬-143 Lędziny.

Tytuł przelewu: Szkolenie - Kwestionariusz 4CKD Opole
Termin: do 25.10.2018

Potwierdzenie przelewu wraz z danymi uczestnika należy przesłać na adres:
szkolenia.fastryga@gmail.com

Informacje dotyczące szkoleń, warsztatów i konferencji:
535 188 423