SYMPOZJUM NAUKOWE Z OKAZJI XIX ŚWIATOWEGO DNIA FAS

ZAPROSZENIE NA SYMPOZJUM NAUKOWE Z OKAZJI

IX ŚWIATOWEGO DNIA FAS pt.

„Łączymy doświadczenia. Holistyczne spojrzenie na FASD”

1 dzień: „Łączymy doświadczenia terapeutyczne”

2 dzień: „Łączymy doświadczenia diagnostyczne”. 

Organizatorzy Sympozjum:

• Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr Małgorzata Klecka

• Fundacja Fastryga

Miejsce Sympozjum:

• „Ośrodek Fastryga” w Lędzinach, ul. Hołdunowska 70

Termin:

• 11-12 września 2019 r. godz. 9.00-17.00

Uczestnicy Sympozjum: przedstawiciele świata nauki, lekarze, fizjoterapeuci, psycholodzy,

pedagodzy, psychoterapeuci, pracownicy socjalni, kuratorzy, wychowawcy placówek

opiekuńczo-wychowawczych, rodzice biologiczni, zastępczy i adopcyjni, w których

wychowują się dzieci z FASD

Celem seminarium jest:

• Podsumowanie i wymiana wieloletnich badań i doświadczeń polskich badaczy i

terapeutów, budowanie systemu wsparcia dla dzieci z FAS/FASD i ich rodzin.

Informacje organizacyjne:

• Zapewniamy obiad oraz ciągły serwis kawowy podczas trwania sympozjum

• Zapewniamy materiały szkoleniowe

• Koszt udziału w Sympozjum: 1 dzień – 250 zł; 2 dni – 390 zł.

 

Zgłoszenie na sympozjum:

• Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego

• Osoby, które zechcą uczestniczyć w konferencji proszone są o potwierdzenie swojego

udziału poprzez wypełnienie formularza online pod adresem:

 

ZGŁOSZENIE NA DWA DNI:

https://docs.google.com/forms/d/1v_LT1xqLZTURIpvgqRamwlUylfmsjLgLb3d_fFsep44/edit

ZGŁOSZENIE NA PIERWSZY DZIEŃ:

https://docs.google.com/forms/u/3/d/1wXLByotLaBXw9DADNOmUpA4uHSCkLmnfqAeR9igi

Uog/edit?usp=drive_web

ZGŁOSZENIE NA DRUGI DZIEŃ:

https://docs.google.com/forms/u/3/d/1zw32uKaZphRE-

gfNy4Q5LMRrjRaCINGSyQFldGMBH4g/edit?usp=drive_web

UWAGA!

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się na dwa dni.

Koszt udziału w konferencji wraz z materiałami oraz poczęstunkiem wynosi za dwa dni 390

zł, za jeden dzień 250 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na nr konta:

83-1090-1652-0000-0001-1223-6189

z dopiskiem „Sympozjum FASD 2019 – imię i nazwisko uczestnika” 

Prosimy o przesyłanie potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: osrodek.fastryga@gmail.com

Informacji udziela:

• Katarzyna Klecka: 508 552 211

 

PROGRAM SYMPOZJUM

 

DZIEŃ 1 - ŚRODA 11 WRZEŚNIA GODZ. 9.00-17.00

ŁĄCZYMY DOŚWIADCZENIA TERAPEUTYCZNE

8.00– 9.00 Rejestracja

9.00 – 9.15 – Rozpoczęcie

9.15 – 10.15 - prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas Kozik „Kiedy potrzebna jest pomoc

lekarza psychiatry. Farmakoterapia w FASD”.

10.15 – 11.00 – mgr Iwona Palicka „Zaburzenia sensoryczne w FASD i możliwości terapii”

11.00– 11.30 przerwa

11.30 – 12.30 prof. Halina Pawłowska-Jaroń: „Pamięć sekwencyjna i symultaniczna a rozwój

języka. Propozycja stymulacji/terapii”.

12.30 – 13.30 dr n. med. Daniela Kurczabińska-Luboń: „Jelito - drugi mózg, czyli jak

mikrobiota jelitowa wpływa na pracę systemu nerwowego dzieci”.

13.30 – 14.15 – lunch

14.15 – 15.00 - dr Agnieszka Sobiegała: „Praca z sygnałami czuciowymi w zaburzeniach

tikowych”

15.00 – 15.45 - dr n. med. Małgorzata Klecka: „Trudności z regulacją emocjonalną u dzieci z

FASD w świetle teorii poliwagalnej”

15.45– 16.30 - mgr Iwona Palicka: „Nie chce czy nie może – zaburzenia poznawcze w FASD”

16.30 – 17.00: Podsumowanie i dyskusja

DZIEŃ 2 - CZWARTEK 12 WRZEŚNIA 2019 godz. 9:00-17.00

ŁĄCZYMY DOŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE

8.00– 9.00 Rejestracja

9.00 – 9.15 – Rozpoczęcie

9.15 – 10.15 - dr n. med. Małgorzata Klecka: „Wykorzystanie 4-cyfrowego kwestionariusza w

praktyce klinicznej”

10.15 – 11.15 – mgr Iwona Palicka: „Ocena neuropsychologiczna w FASD”

11.15– 11.45 przerwa

11.45 – 12.30 prof. Robert Śmigiel: „Genetyczna diagnostyka różnicowa”

12.30– 13.30 - lek. Jacek Przybyło „Zaburzenia psychiczne u dorosłych osób z FASD

13.30 – 14.15 – lunch

14.15 – 15.00 – dr Małgorzata Wójtowicz-Dacka: „Diagnostyka przywiązania w praktyce

psychologicznej

15.00 – 15.45 - mgr Iwona Palicka: „Specyficzne zaburzenia komunikacji w FASD - współpraca

z neurologopedą”.

15.45-16.30 - dr n. med. Małgorzata Klecka: „Ocena diagnostyczna systemów

motywacyjnych w grupie dzieci z FASD przy pomoc Coffy Test. Wyniki badań”.

16.30 – 17.00: Podsumowanie i dyskusja