Szkolenie FASTRYGA 2016-2017

Oferta skierowana jest do osób z wyższym wykształceniem: medycznym lub humanistycznym (psychologicznym, pedagogicznym, socjologicznym). Istnieje możliwość uczestniczenia w kursie osób z innym wykształceniem oraz doświadczeniem w pracy z dziećmi - mogą one otrzymać rekomendację do pracy edukatora.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wymogi:

 1. Kreatywność
 2. Gotowość do pracy nad sobą i współpracy w zespole
 3. Wypełnienie ankiety zgłoszeniowej

(dostępna pod adresem: http://goo.gl/forms/S40mBll1Go)

Absolwent kursu zdobędzie:

 1. Aktualną wiedzę o FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych), diagnostyki Kwestionariuszem Waszyngtońskim i innych zaburzeniach rozwojowych, skutkach odrzucenia i zaburzeniach przywiązania;
 2. Wiedzę na temat rozwoju wg koncepcji Erika H. Ericksona; podstawy wiedzy o zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży;
 3. Podstawy neurofizjologii;
 4. Podstawy wiedzy o integracji sensorycznej w oparciu o teorię A. Jean Ayers;
 5. Podstawy wiedzy o odruchach w oparciu o koncepcję Sally Goddard-Blythe
 6. Podstawy rozwoju emocjonalnego w ujęciu psychoneurobiologicznym i oraz psychodynamicznym;
 7. Wiedzę na temat skutków traumy i metod terapii traumy w oparciu o pracę z ciałem (metoda Somatic Experiencing – Doświadczenie Somatyczne);
 8. Podstawy wiedzy na temat mechanizmów i typów (zachowań sprawców) przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej w rodzinie;
 9. Podstawy grupowej pomocy psychologicznej;
 10.  Umiejętność przeprowadzenia wstępnej diagnozy zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem (Fetal Alcohol Spectrum Disorder – FASD) oraz różnicowania w kontekście specyfiki rodzin zastępczych, adopcyjnych, rodzinnych domów dziecka;
 11.  Ocena rozwoju zaburzeń rozwojowych o mieszanej etiologii wg profilu neurorozwojowego;
 12.  Umiejętność rozpoznawania potrzeb terapeutycznych rodziny i dziecka;
 13.  Samodzielność w prowadzeniu warsztatów;
 14.  Wskazanie skutecznej metody i kierunku pracy/pomocy;
 15.  Rozpoznawanie etapów procesów grupowych;
 16.  Rozpoznawanie własnych zasobów, umiejętności pracy z drugim człowiekiem;
 17.  Możliwość rozwoju osobistego w czasie trwania kursu;
 18.  Rozpoznawanie symptomów odrzucenia w różnych formach odrzucenia i jego konsekwencji dla rozwoju; skutkach odrzucenia i zaburzeniach przywiązania, międzypokoleniowej transmisji przywiązania.
 19.  Umiejętność planowania wraz z rodzicem bezpiecznego domu, z uwzględnieniem specyfiki rodzin adopcyjnych i zastępczych.

Informacje ogólne:

Koszty: całkowity koszt: 4150 zł

1 zjazd 16 godz. - 350 zł (płatne na 7 dni przed każdym zjazdem lub według indywidualnych ustaleń z kierownikiem kursu)

9 zjazdów ― 3150 zł

Praktyki letnie: koszt 1000 zł (praktyki są obowiązkowe, wyjazd 6 dniowy w sierpniu 2015 r.). Koszt ten nie obejmuje opłaty za pobyt w ośrodku, uczestnicy będą korzystali z wynegocjowanej zniżki (ok. 100 zł za dzień – pełne wyżywienie i nocleg).

Zjazdy: dwudniowe, nie zapewniamy noclegu i wyżywienia. Istnieje możliwość noclegu w Ośrodku Fastryga w Lędzinach lub siedzibie Fundacji za dodatkową opłatą (30 zł).

W trakcie szkolenia dostępne będą napoje i przekąski. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe. Kurs rozpoczyna się treningiem interpersonalnym.

Po ukończeniu 1 roku istnieje możliwość kontynuowania kursu w grupie superwizyjnej.

Do ukończenia kursu konieczne jest zaliczenie w formie pisemnej: projektu warsztatu edukacyjnego oraz opisu przypadku i zaliczenie w formie ustnej. Absolwenci, w zależności od poziomu ukończenia kursu (edukator, instruktor, terapeuta programu) otrzymują stosowne zaświadczenia.

Terminy:

Zjazd 1: 22-23.02.2016 (Lędziny)

Zjazd 2: 5-6.03.2016 (Lędziny)

Zjazd 3: 29-30.03.2016 (Lędziny)

Zjazd 4: 5-6.05.2016 (Lędziny)

Zjazd 5: 21-22.05.2016 (Poznań)

Zjazd 6: 11-12.06.2016 (Poznań)

Zjazd 7: 28-29.06.2016 (Lędziny)

Zjazd 8: 16-17.09.2016 (Lędziny)

Organizatorzy i współpracownicy:

 1. Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr n. med. M. Klecka
 2. Fundacja FASTRYGA
 3. Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa O/Śląski, Lędziny
 4. Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka, Poznań

Kurs w roku 2016 r. będzie prowadzony w Lędzinach w Ośrodku FASTRYGA, ul. Hołdunowska 70 oraz w Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu.

Prowadzący:

Dr n. med. Małgorzata Klecka - doktor nauk medycznych, absolwentka studiów doktoranckich (Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalność psychiatria dziecięca, wcześniej Akademii Medycznej w Katowicach Wydz. Pielęgniarstwa). Jest trenerem, terapeutą (podejście zintegrowane: psychodynamiczne, neurorozwoju i terapii traumy metodą Somatic Experiencing – na II etapie szkolenia).  Kieruje Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych oraz Ośrodkiem Fastryga w Lędzinach, który specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci i młodzieży po doświadczeniu odrzucenia i traumy. Pracuje z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi przeżywającymi trudności w opiece nad problemowymi dziećmi. Autorka programów edukacyjno-terapeutycznych dla rodziców i dzieci (w tym programu „Fastryga" - specyficznego systemu pomocy dla osób z FAS (zespół zaburzeń występujących u dzieci, które zetknęły się z alkoholem w życiu płodowym).

Wraz z mężem powołała do życia współkieruje dwiema organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszeniem Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski oraz Fundacją Fastryga, której celem jest pomoc osobom cierpiącym na FAS, a także działalność naukowa, profilaktyczna i edukacyjna. Prowadzi działalność naukowo-badawczą, jest autorką licznych publikacji, z których ważniejsze to książki "Fascynujące dzieci" oraz "Dziecko z FASD. Różnicowania i podstawy terapii". Obie pozycje zostały przetłumaczone na język słowacki.

Prywatnie – szczęśliwa żona i mama 3 dzieci biologicznych i 3 przyjętych (już dorosłych). Wytrwale wierzy, że wszystko, co się dzieje w życiu, ma sens.

Za swoją działalność została uhonorowana licznymi nagrodami m in. medalem "Za zasługi w ochronie zdrowia" (Medal Ministra Zdrowia), Społecznym Noblem Fundacji ASHOKA, Medalem Polsko-Szwajcarskiego Programu "Matka i Dziecko", nagrodą Rzecznika Praw Dziecka.

mgr Iwona Palicka - Specjalista Psychologii Klinicznej w zakresie Neuropsychologii, terapeuta metod neurorozwojowych, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN University of Washington). Członek Rady Fundacji „Fastryga"; kieruje Filią Fundacji w Poznaniu.

Prowadzi specjalistyczną poradnię dla dzieci i młodzieży oraz przedszkole terapeutyczne pod szyldem Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka; kieruje interdyscyplinarnym zespołem diagnostyczno-terapeutycznym.

Posiada certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej, Terapeuty Neurorozwoju w zakresie teorii, diagnostyki i leczenia opóźnienia neurorozwojowego metodami INPP, certyfikat providera Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS, licencję terapeuty Bilateralnej Integracji; ukończyła liczne szkolenia dotyczące diagnozy i terapii dzieci; w trakcie 3-letniego szkolenia afiliowanego przy Somatic Experiencing Trauma Institute - Somatic Experiencing Terapia Traumy (II etap szkolenia); jest trenerem i asystentem szkoleń w zakresie INPP.

Od 2006r. współpracuje z Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr n. med. M. Kleckiej, w ramach której wspólnie propagują wiedzę na temat FASD oraz możliwości diagnostycznych i terapeutycznych osób z FASD.

Prowadzi badania naukowe nad metodami diagnozy rozwoju psychoruchowego dzieci z FASD. Zainteresowania zawodowe skupiają się wokół szeroko rozumianej neuropsychologii rozwojowej.

Prywatnie: żona i matka 2 nastoletnich dzieci, wg przyjaciół potrafi zarażać innych energią i pogodnym zdecydowaniem.

FUNDACJA FASTRYGA - kontynuuje działania w obszarze FAS zainicjowane pod koniec lat 90. przez Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski w Lędzinach. Wspiera osoby – dorosłych i dzieci – z wrodzonymi zaburzeniami rozwojowymi spowodowanymi alkoholem i innymi substancjami toksycznymi. Zajmuje się profilaktyką FAS, diagnostyką i terapią dzieci z FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych). Fundacja uczestniczy w badaniach naukowych nad FAS oraz buduje system wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci z FAS. Jest pierwszą w Polsce fundacją zajmującą się problematyką FAS i inicjującą szereg działań edukacyjnych i  terapeutycznych w tym obszarze. Wraz z Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Lędzinach tworzy Ośrodek FASTRYGA zajmujący się działalnością diagnostyczną, terapeutyczną i szkoleniową skierowaną do osób po traumie, odrzuceniu, dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz rodzin zastępczych, adopcyjnych i biologicznych w potrzebie wsparcia. Więcej informacji na www.fas.org.pl

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI I TERAPII ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH dr n. med. Małgorzaty Kleckiej specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży, diagnostyce zaburzeń ze spektrum FASD, zaburzeń przywiązania oraz traumy. Inicjuje i prowadzi badania naukowe w obszarze FASD. Prowadzi Ośrodek FASTRYGA w Lędzinach. 

CENTRUM STYMULACJI ROZWOJU DZIECKA „Uczenie przez zmysły" w Poznaniu to prywatny ośrodek diagnostyczno-terapeutyczny założony w 2006r. przez Iwonę Palicką. Skupia specjalistów zajmujących się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. W ramach Centrum funkcjonuje także Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Przedszkole Terapeutyczne Terapik", a także Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna; więcej informacji na www.centrumdziecka.republika.pl

POBIERZ JAKO PDF