Terapia rodzinna

Terapia rodzinna  jest formą  pomocy  psychologicznej, której celem jest wzmocnienie więzi w rodzinie poprzez rozwiązanie problemów i konfliktów. Przy pomocy terapeuty rodzina próbuje odnaleźć  źródło  kryzysu oraz odkryć możliwości jego pokonania oraz poprawić relacje. Dzieje się to podczas cyklu spotkań,  w których uczestniczą rodzice, dzieci i terapeuta prowadzący.

Rodzina  przypomina system naczyń połączonych – kiedy jeden z członków przeżywa trudności, ma to także wpływ na jego najbliższych.

Terapia rodzinna może być pomocna, gdy członkowie rodziny tracą ze sobą kontakt, mają trudności z rozpoznaniem swoich potrzeb, nie czują ze sobą więzi, brakuje im bliskości, zrozumienia, wsparcia. Bywa  pomocna w sytuacjach kryzysowych po  traumatycznym wydarzeniu, np. śmierci bliskiej osoby, chorobie, wypadku, rozwodzie.

Proponowane przez nas podejście jest integratywne (łączy ze sobą różne nurty – psychodynamiczny, systemowy i terapię somatyczną). Dopasowujemy się zawsze do Państwa potrzeb, a poza wiedzą i doświadczeniem oferujemy otwartość, życzliwość, bezstronność i szacunek.