Terapia neurorozwojowa

Zaburzenia neurorozwojowe to bardzo  szerokie pojęcie obejmujące szereg nieprawidłowości rozwojowych u dziecka. Mogą dotyczyć:

- rozwoju ruchowego,

- intelektualnego,

- społecznego,

- emocjonalnego.

Wczesne wykrycie takich zaburzeń może ułatwić właściwe postępowanie z dzieckiem oraz umożliwić dalszy prawidłowy rozwój – link diagnostyka neurorozwojowa.

W terapii neurorozwojowej dzieci stosujemy następujące metody, często łącząc je ze sobą www zależności od potrzeb:

- terapia Integracji Sensorycznej (Sensory Integration – SI),

- trening słuchowy Johansena,

- integracja odruchów wg Sally Goddard-Blythe,

- program Fastryga (łączący elementy SI, integracji odruchów, wspieranie funkcji metabolicznych, pracę z emocjami),

- fizjoterapię,

- terapię somatyczną  SE – Doświadczenie Somatyczne (SomaticExperiencing).