Dzieci i młodzież

Diagnostyka FAS/FASD Kwestionariuszem Waszyngtońskim - 150 zł

Diagnostyka neurorozwojowa (ocena funkcjonowania zmysłów – widzenia, słyszenia, czucia, równowagi, propriocepcji motoryki dużej i małej,odruchów oraz funkcjonowania emocjonalnego i społecznego z wykorzystaniem  profilu neurorozwojowego FASTRYGA - 170 zł

Diagnostyka integracji sensorycznej - 250 zł (2 spotkania)

Terapia integracji sensorycznej - 80 zł (45 min)

Diagnostyka zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Johansena - 170 zł lub 250 zł (w zależności od wieku dziecka)

Wizyta domowa - 250 zł

Wydanie opinii na piśmie - 50 zł

Dorośli
Diagnostyka traumy - (PTSD - Zespół Stresu Pourazowego) pierwsza wizyta - 150 zł
Sesje psychoterapeutyczne (metoda zintegrowana: podejście psychodynamiczne, neurorozwojowe, terapia traumy) - 120-150 zł

Terapia rodzinna - 120-150 zł

Konsultacje i poradnictwo dla rodzin zastępczych i adopcyjnych - 120 zł

Terapia traumy metodą Petera Levine'a Somatic Experiencing (Doświadczenie Somatyczne) - 150 zł

Porada psychologiczna/psychiatryczna - 150 zł