Program FAStryga

KLAUZULA INFORMACYJNA – WZÓR OGÓLNY (Tekst zgody na przetwarzanie danych osobowych)

 

   Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: PRACOWNIA DIAGNOSTYKI I TERAPII ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH z siedzibą w: 43-143 LĘDZINY UL. HOŁDUNOWSKA 70A, reprezentowana przez dyrektora Pracowni Panią Małgorzatę Klecką; tel. 508552211, e-mail: osrodek.fastryga@gmail.com

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: współpracy/ uczestnictwie w szkoleniach/prowadzenia szkoleń/organizacji szkoleń.

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą

Ośrodek Fastryga oraz Fundacja Fastryga z siedzibą w Lędzinach ul. Hołdunowska 70a.

4). Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej zgody poprzez plik pdf wysyłany drogą elektroniczną

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do realizacji usługi.

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: dobrowolne

9). Wraża Pan/Pani zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych, przez administratora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.