Projekty aktualne

Szkolenie pt. „pt. "Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych”.

07-08.03.2017 r.

Miejsce: OŚRODEK FASTRYGA                                                                                                                          

Organizator: Ośrodek Fastryga, Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu.   

Data: 07-08.03.2017 r.

Szkolenie pt. Fas jako wrodzony zespół posttraumatyczny.

02.03.2017 r.

Miejsce: ul. Kolumba 60, Szczecin                                               

Organizator: Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie TĘCZA SERC

Data: 02.03.2017 r.