Projekty zrealizowane

Szkolenie pt. „pt. "Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych”.

07-08.03.2017 r.

Miejsce: OŚRODEK FASTRYGA                                                                                                                          

Organizator: Ośrodek Fastryga, Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu.   

Data: 07-08.03.2017 r.

Szkolenie pt. Fas jako wrodzony zespół posttraumatyczny.

02.03.2017 r.

Miejsce: ul. Kolumba 60, Szczecin                                               

Organizator: Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie TĘCZA SERC

Data: 02.03.2017 r.

 

Szkolenie pt. Uzależnienia behawioralne wśród młodzieży. Praca z osobami uzależnionymi od korzystania z komputera, Internetu i gier.

24.02.2017 r.

Miejsce: OŚRODEK FASTRYGA                                                                                                                                      

Prowadzący: Marcin Ziemniewicz, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień PARPA.

Data: 24.02.2017 r.

 

Szkolenie pt. „Dzieci z FAS. Oddziaływania wychowawcze i terapeutyczne”.

14.02.2017 r.

Miejsce: ul. Barbary 22 Rybnik Niedobczyce, Rybnik, Polska                                                                                                 

Organizator: Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku

Data: 14.02.2017 r.

Szkolenie dla Rady Pedagogicznej w Raciborzu.

07.02.2017 r.

Miejsce: Ocicka 52, 47-400 Racibórz, Polska                                                             

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu

Data: 07.02.2017 r.

 

Temat warsztatów:  Pomoc dzieciom i młodzieży z trudnościami rozwojowymi. Założenia programu: Program szkolenia  powstał w oparciu o przeprowadzoną w placówce diagnozę potrzeb doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017 w ramach rocznego wspomagania pracy placówki.

03.02.2017 r.

Miejsce: Starobielska 9, Bielsko-Biała, Polska                                                              

Organizator: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Data: 03.02.2017 r.

 

Szkolenie pt. „Diagnoza i terapia dzieci z FASD - Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych”.

02.02.2017 r.

Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Dmowskiego 47

Organizator: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Data: 02.02.2017 r.

 

Szkolenie pt. “FAS i inne zaburzenia neurorozwojowe” dla 6 osób kadry projektu „Rodzina na plus“.

07-09.12.2016 r.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:
Definicja zespołu FAS.
Portret psychologiczny dziecka z zespołem FAS.
Metody diagnozy zespołu FAS (w tym diagnoza różnicowa względem ADHD, zaburzeń więzi, upośledzenia umysłowego itp.).
Zasady funkcjonowania dziecka z zespołem FAS (w tym trudności w sferze emocji, funkcji wykonawczych i społecznych).
Podstawowe założenia w pracy z dzieckiem z zespołem FAS.
Wspieranie rozwoju dziecka z zespołem FAS (praca z dzieckiem i jego rodziną).

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2, 26-300 Opoczno

Organizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

Data: 07-09.12.2016 r.

 

Szkolenie 2-dniowego szkolenia pt. „Zespół FASD” dla uczestników sieci współpracy i samokształcenia „Partnerstwo na rzecz dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej”.

21-22.11.2016 r.

Miejsce: Warszawa, ul. Stara 4

Organizator: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń.

Data: 21-22.11.2016 r.

Szkolenie pt. „Płodowy zespół alkoholowy- charakterystyka i wpływ na późniejszy rozwój”.

19.11.2016 r.

Miejsce: ul. Skarbowa 4, 47-200  Kędzierzyn-Koźle

Organizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kędzierzyn-Koźle

Data: 19.11.2016 r.

 

Szkolenie pt. „Czynniki traumatyzujące pre- i postnatalne oraz ich wpływ na funkcjonowanie zmysłów”.

05-06.11.2016 r.

Miejsce: ul. Hoża 86 lok.410, 00-682 Warszawa

Organizator: Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej

Data: 05-06.11.2016 r.

Szkolenie pt. „Terapia dzieci z FAS i innymi zaburzeniami rozwojowymi”.

24.10.2016 r.

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie, tj. Nysa ul. Słowiańska 17.

Organizator: PCPR w Nysie

Data: 24.10.2016 r.

Szkolenie warsztatowe dla edukatorów profilaktyki FASD (Opis szkolenia: Szkolenie warsztatowe skierowane dla osób zainteresowanych problematyką FASD) Poalkoholowe Spektrum Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych występujące u potomstwa kobiet pijących alkohol w okresie ciąży).  Uczestnicy zostali wyposażeni w aktualną, praktyczną wiedzę dotyczącą skutków prenatalnej intoksykacji alkoholowej na rozwój dziecka oraz podstawy rozpoznawania zaburzeń rozwojowych typu FASD i zasady pierwszej pomocy w rodzinie). 

11.10.2016 r.

Zjazdy:
11.10.2016 r.
28.10.2016 r.
09.11.2016 r.
18.11.2016 r.

Miejsce: Klub Nauczyciela przy Publicznym Przedszkolu nr 15, ul. Spółdzielców 3 w Kędzierzynie-Koźlu.

Organizator: Gmina Kędzierzyn-Koźle z siedzibą, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

Data: 11.10.2016 r.

Superwizje

08-09.10.2016 r.

Miejsce: ,,Tęcza Serc", ul. Kolumba 60, 70 - 035 Szczecin

Organizator: Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie ,,Tęcza Serc", ul. Kolumba 60, 70 - 035 Szczecin

Data: 08-09.10.2016 r.

 

Szkolenie pt. "Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych”

23-24.09.2016 r.

Miejsce: Ośrodek Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej, Czudec k/ Rzeszowa, ul. Rzeszowska 82

Organizator: ASPI Joanna Pyra http://www.joannapyra.pl/

Data: 23-24.09.2016 r.

Szkolenie „Co to jest FAS i jak się go leczy”.

20.09.2016 r.

Miejsce: Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Urzędu Miasta Ciechanów

Organizator: Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Urzędu Miasta Ciechanów

Data: 20.09.2016 r.

Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: „FAS w perspektywie interdyscyplinarnej” w ramach XVI Obchodów Światowego Dnia FAS w Polsce

Patronat Honorowy: Burmistrz Miasta Lędziny, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik Praw Dziecka, Ministerstwo Zdrowia, Naczelna Izba Lekarska, Wojewoda Śląski

09.09.2016 r.

Miejsce: Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny

Organizator: Fundacja FASTRYGA, Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach, Urząd Miasta Lędziny, Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach

Data: 09.09.2016 r.

PROJEKT FUNDACJA FASTRYGA: Wyjazd terapeutyczno – wypoczynkowy  „FASTRYGA” (10 – cio dniowy) skierowany jest dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi (w tym FASD, autyzm, zaburzenia więzi, traumy relacyjne) oraz ich opiekunów - rodziców zastępczych.

15-24.08.2016 r.

W ramach warsztatów odbędą się następujące zajęcia: 
Zajęcia psychoedukacyjne z elementami terapii zorganizowane dla rodziców (warsztaty tematyczne oraz zajęcia grupowe);
Zajęcia terapeutyczne zorganizowane dla dzieci (rehabilitacyjne oraz socjoterapeutyczne);
Konsultacje doświadczonych specjalistów, pomoc w zrozumieniu trudnych zachowań dzieci i wspólne poszukiwanie możliwości rozwoju;
Superwizje dla zespołu;
Diagnostyka  dzieci pod kątem występowania zaburzeń ze spektrum FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych);
Wypoczynek w miejscu pełnym atrakcji turystycznych.

Miejsce: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy INWEST SMARDZEWICE (inwest-smardzewice.pl), Klonowa 14, 97-213 Smardzewice

Organizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, FUNDACJA FASTRYGA

Data: 15-24.08.2016 r.

 

PROJEKT PRACOWNIA M.KLECKA- dot. przeprowadzenia warsztatów letnich dla dzieci i młodzieży  z zaburzeniami rozwojowymi FASD oraz ich opiekunów w ramach projektu „Wszyscy razem” Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne Małe Działania 9.1. Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6. Programy Aktywnej Integracji Grup Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym w ramach Regionalnego Programu   Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

10-13.08.2016 r.

Miejsce: OŚRODEK Leśna Radość, ul. Wojska Polskiego 79, Jastrząb k. Poraja, 42-360 Poraj

Organizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sienkiewicza  16, 42-600 Tarnowskie Góry

Data: 10-13.08.2016 r.

Warsztaty:  Więź – rozwojowe poszukiwanie bliskości.

19.05.2016 r.

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Smętka 5 Giżycko

Organizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko

Data: 19.05.2016 r.

Konferencja pt. „Problemy edukacyjne, emocjonalne i społeczne dzieci z FAS”.

18.05.2016 r.

Miejsce: Ekomarina, ul. Dąbrowskiego 14 Giżycko

Organizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko

Data: 18.05.2016 r.

Wykład pt. ,,Ciąża bez alkoholu. Szkody zdrowotne, trudności edukacyjne i wychowawcze u dzieci narażonych na działanie alkoholu w życiu płodowym" podczas Konferencji Profilaktycznej w Urzędzie Miasta - Kędzierzyn-Koźle.

17.05.2016 r.

Miejsce: ul. Piramowicza 32, Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta

Organizator: Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta i Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Data: 17.05.2016 r.

Konferencja pt. „Problemy edukacyjne, emocjonalne i społeczne dzieci z FAS”.

14.05.2016 r.

Miejsce: Gminny Dom Kultury w Czarnej Górnej

Organizator: PCPR Ustrzyki Dolne

Data: 14.05.2016 r.

Konferencja pt. „Alkoholowy Zespół Płodowy FAS- jako niepełnosprawność ukryta”.

13.05.2016 r.

Miejsce: Gminny Dom Kultury w Czarnej Górnej

Organizator: PCPR Ustrzyki Dolne

Data: 13.05.2016 r.

Warsztaty pt. ,,Zaburzenia zachowania wynikające z nieprawidłowej diety dziecka"

04.05.2016 r.

Miejsce: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa ,,Wielkie serce" z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Barlickiego 15/8

Organizator: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa ,,Wielkie serce" w Bielsko-Białej.

Data: 04.05.2016 r.

Szkolenie pt. „pt. "Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych”

30.04-01.05.2016

Miejsce: Fundacja Fastryga, Pracownia, Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka

Organizator: Ośrodek Fastryga

Data: 30.04-01.05.2016

Wykład „Wpływ alkoholu na płód dziecka - zaburzenia rozwojowe dziecka  z FAS w perspektywie problemów zdrowotnych, edukacyjnych, wychowawczych i społecznych”, podczas Konferencji III Konferencji pt. „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa” pod Honorowym Patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak

07-08.04.2016 r.

Miejsce: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra

Organizator: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Ośrodek Adopcyjny

Data: 07-08.04.2016 r.

Szkolenie pt. ,,Diagnoza FASD i praca z dzieckiem z FAS”.

31.03.2016 r. - 01.04. 2016 r.

Miejsce: SOS Wioski w Biłgoraju

Organizator: SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Data: 31.03.2016 r. - 01.04. 2016 r.

PROJEKT FUNDACJA FASTRYGA: Zadanie publiczne pt: „Moja droga do…”

od 10.03.2016 do końca 2017 r.

„Organizacja i prowadzenie działań aktywizujących dla uczestników projektu – rodzin wychowujących dzieci w wieku od 3 – 6 lat z orzeczoną niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością” zleconego przez Prezydenta Miasta Tychy. W ramach którego prowadzone są psychoterapie rodzinne oraz grupy wsparcia z elementami psychoedukacji.

Miejsce: MOPS Tychy ul. Budowlanych 59 Tychy

Organizator: Miasto Tychy, MOPS Tychy, FUNDACJA FASTRYGA

Data: od 10.03.2016 do końca 2017 r.

 

KONFERENCJA pt. „Dziecko z FASD-w życiu, domu i szkole"

17.03.2016 r.

Miejsce: Chorzów, Starochorzowskie Centrum Kultury

Organizator: Fundacja Fastryga p. Katarzyna Kulig-Fliegner

Data: 17.03.2016 r.

Seminarium „Budowanie systemu pomocy, wsparcia, terapii dla osób i rodzin uwikłanych problemem alkoholowym oraz przemocy w rodzinie”

16 marzec 2016 r.

Miejsce: MOPS LĘDZINY Miejsce seminarium szkoleniowego: sala audiowizualna (I piętro w budynku na Placu Farskim w Lędzinach, ul. Lędzińska 86a).

Organizator: Ośrodek Fastryga

Data: 16 marzec 2016 r.

Seminarium ,,FASD-diagnostyka różnicowa, medyczna i psychologiczna"

10 marzec 2016 r.

Miejsce: Fundacja Fastryga, Pracownia

Organizator: Ośrodek Fastryga

Data: 10 marzec 2016 r.

Szkolenie FASTRYGA

luty 2016 - listopad 2016

Miejsce: Fundacja Fastryga, Pracownia, Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka

Ośrodek Fastryga Smardzewice, Centrum Stymulacji rozwoju Dziecka w Poznaniu

Data: luty 2016 - listopad 2016