Poznajmy się!

Dyrekcja

dr Małgorzata Klecka

psycholog, doktor nauk medycznych (specjalność: psychiatria dziecięca), terapeutka rodzinna, terapeutka neurorozwoju, specjalista terapii traumy (praktyk metody Somatic Experiencing® )

Zespół

Izabela Golus

Specjalista pracy socjalnej, mediator sądowy. Koordynator projektów. Pedagog prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą z elementami socjoterapii. Edukator Programu Fastryga.

Beata Górny

Pedagog specjalny. Terapeuta Indywiduanej Stymulacji Słuchu dr K. Johansena IAS.

Łukasz Maj

Fizjoterapeuta, osteopata.

Katarzyna Klecka

Pomoc administracyjna. Wykonuje różne drobne prace administracyjno-biurowe. Posiada doświadczenie w organizowaniu zajęć integracyjnych i opiece nad dziećmi oraz w organizowaniu i prowadzeniu zajęć z dziećmi podczas turnusów terapeutycznych.

Sonia Wieczorek-Jendro

Asystent ds. administracji. Obecnie czuwa nad kompleksową organizacją pracy sekretariatu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu biura projektowego.

Współpraca

Katarzyna Kurek

Terapeuta neurorozwoju (terapia bilateralna, integracja sensoryczna).

Jacek Przybyło

Lekarz psychiatra, psychoterapeuta, specjalista terapii środowiskowej.

dr Iwona Palicka

Doktor nauk o zdrowiu. Specjalista psychologii klinicznej – neuropsycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej i neurorozwoju. Praktyk.

prof. Małgorzata Janas-Kozik

Profesor doktor habilitowana nauk medycznych. Specjalista psychiatrii dziecięcej, kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
zmień rozmiar pisma
zwiększ kontrast