Dr n. med. Małgorzata Klecka – założycielka i Prezes Fundacji (funkcja pełniona społecznie), a także Wiceprzewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski w Lędzinach. Absolwentka Studiów Doktoranckich (Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalność: psychiatria dziecięca).

Na co dzień kieruje Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Lędzinach. Konsultuje rodziny adopcyjne i zastępcze przeżywające trudności w realcjach z dziećmi oraz prowadzi grupy i warsztaty dla rodziców. Terapeutka integratywna – w pracy terapeutycznej łączy podejście psychodynamiczne (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne w Krakowie), neurorozwojowe oraz terapię somatyczną (metoda Somatic Experiencing wg. Petera Levine’a, stopień średniozaawansowany). Jest członkiem zespołu badawczego zajmującego się walidacją narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych w grupie dzieci i młodzieży z Poalkoholowym Spektrum Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych (FASD). Laureatka „społecznego Nobla”, członkini stowarzyszenia Ashoka (www.ashoka.pl).

Prywatnie mama młodych ludzi: Kuby, Kasi i Basi. Wraz z mężem Grzegorzem jako rodzice zastępczy wychowali troje dorosłych już dzieci. Uwielbia czytać książki, ale za najważniejszą z nich wszystkich uważa Biblię.

Copyright © [hfe_current_year] [hfe_site_title] Projekt i wykonanie: Ogród KomunikacjiGrafiki botaniczne: Ewelina RivilloPolityka prywatności