Kurs
FASTRYGA 2021

Dla kogo jest kurs

Zapraszamy osoby z wykształceniem wyższym medycznym lub humanistycznym (psychologicznym, pedagogicznym, socjologicznym). Istnieje możliwość uczestniczenia w kursie osób z innym wykształceniem oraz doświadczeniem w pracy z dziećmi – mogą one otrzymać rekomendację do pracy edukatora.

kurs fastryga 2021

Czego uczymy

Absolwent kursu zdobędzie:
− aktualną wiedzę o FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych), w tym diagnostyce Kwestionariuszem Waszyngtońskim oraz o innych zaburzeniach rozwojowych, skutkach odrzucenia i zaburzeniach przywiązania;
− wiedzę na temat rozwoju wg koncepcji Erika H. Ericksona;
− podstawy wiedzy o zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży;
− podstawy neurofizjologii;
− podstawy wiedzy o integracji sensorycznej w oparciu o teorię A. Jean Ayers;
− podstawy wiedzy o odruchach w oparciu o koncepcję Sally Goddard-Blythe
− podstawy rozwoju emocjonalnego w ujęciu psychoneurobiologicznym i psychodynamicznym;
− wiedzę na temat skutków traumy i metod terapii traumy w oparciu o pracę z ciałem (metoda Somatic Experiencing – Doświadczenie Somatyczne);
− podstawy wiedzy na temat mechanizmów i typów przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej w rodzinie (zachowań sprawców);
− podstawy grupowej pomocy psychologicznej;
− umiejętność przeprowadzenia wstępnej diagnozy zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem (Fetal Alcohol Spectrum Disorder – FASD) oraz różnicowania w kontekście specyfiki rodzin zastępczych, adopcyjnych, rodzinnych domów dziecka;
− ocena rozwoju zaburzeń rozwojowych o mieszanej etiologii wg profilu neurorozwojowego;
− umiejętność rozpoznawania potrzeb terapeutycznych rodziny i dziecka;
− samodzielność w prowadzeniu warsztatów;
− wskazanie skutecznej metody i kierunku pracy/pomocy;
− rozpoznawanie etapów procesów grupowych;
− rozpoznawanie własnych zasobów, umiejętności pracy z drugim człowiekiem;
− możliwość rozwoju osobistego w czasie trwania kursu;
− umiejętność rozpoznawania symptomów odrzucenia w różnych formach odrzucenia i jego konsekwencji dla rozwoju;
− wiedzę o skutkach odrzucenia i zaburzeniach przywiązania, międzypokoleniowej transmisji przywiązania
− umiejętność planowania wraz z rodzicem bezpiecznego domu, z uwzględnieniem specyfiki rodzin adopcyjnych i zastępczych.

Wymagania

kreatywność

gotowość do pracy nad sobą

umiejętność pracy zespołowej

wypełnienie ankiety zgłoszeniowej

Ważne informacje

UWAGA!

Ze względu na niepewną sytuację epidemiologiczną zajęcia odbywać się będą w formie on-line.

Prowadzące

dr n. med. Małgorzata Klecka

Absolwentka studiów doktoranckich (Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalność psychiatria dziecięca). Jest trenerką i psychoterapeutką (podejście zintegrowane: psychoterapia psychodynamiczna, terapia somatyczna i neurorozwojowa). Specjalistka diagnostyki i terapii FAS/FASD (Płodowy Zespół Alkoholowy/Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych) – ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN University of Washington.

Prekursorka badań nad FAS w Polsce, współredaktorka polskiej wersji Kwestionariusza Waszyngtońskiego do diagnostyki FAS.

Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi oraz dziećmi/młodzieżą po doświadczeniu traumy relacyjnej i z zaburzeniami neurorozwojowymi. Ukończyła 3-letnie szkolenie z terapii traumy metodą Petera Levine’a (Somatic Experiencing) – poziom zaawansowany.

Prowadzi działalność naukowo-badawczą. Autorka licznych książek i publikacji dotyczących tematyki FAS/FASD. Autorka programów edukacyjno-terapeutycznych dla rodziców i dzieci (w tym programu Fastryga – specyficznego systemu pomocy dla osób z FAS). 

Za swoją działalność została uhonorowana licznymi nagrodami m.in. medalem Za zasługi w ochronie zdrowia (Medal Ministra Zdrowia), Społecznym Noblem Fundacji ASHOKA, Medalem Polsko-Szwajcarskiego Programu Matka i Dziecko, nagrodą Rzecznika Praw Dziecka. 

dr n. o zdr. Iwona Palicka

Psycholog, specjalista psychologii klinicznej w zakresie neuropsychologii, terapeuta metod neurorozwojowych, terapeuta traumy rozwojowej, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN University of Washington).

Prowadzi specjalistyczną poradnię dla dzieci i młodzieży oraz przedszkole terapeutyczne pod szyldem Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka; kieruje interdyscyplinarnym zespołem diagnostyczno-terapeutycznym. Posiada certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej, Terapeuty Neurorozwoju w zakresie teorii, diagnostyki i leczenia opóźnienia neurorozwojowego metodami INPP, certyfikat providera Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS, Praktyk terapii traumy rozwojowej w modelu Somatic Experiencing SE® oraz NARM™ NeuroAffective Relational Model; ukończyła liczne szkolenia dotyczące diagnozy i terapii dzieci.

Trener INPP w zakresie szkoleń podstawowych i asystent w zakresie szkoleń rocznych dla terapeutów INPP; wykładowca na studiach podyplomowych z integracji sensorycznej, wspomagania rozwoju dzieci, psychologii klinicznej.

Prowadzi badania naukowe nad metodami diagnozy rozwoju psychoruchowego dzieci z FASD. autorka i współautorka książek i publikacji z zakresu integracji sensorycznej, wczesnej interwencji terapeutyczne oraz tematyki FAS i przywiązania.

Koszty

Całkowity: 4 400,00 zł
8 zjazdów: 8 x 400zł = 3 200,00 zł
1 zjazd (16 godzin dydaktycznych): 400,00 zł (płatne na 7 dni przed każdym zjazdem lub według indywidualnych ustaleń z kierownikiem kursu)
Praktyki letnie: 1 200,00 zł (obowiązkowe, wyjazd 4-dniowy – koniec lipca/sierpień). Koszt nie obejmuje opłaty za pobyt w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym, która wynosi ok. 400,00 zł).
Opłata rekrutacyjna: 100 zł (bezzwrotna)

Organizatorzy i partnerzyZapisz się na kurs

Jeśli chcesz zapisać się na kurs lub potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu. Zapisy prowadzimy przez sekretariat Ośrodka. 


Zapisz się

Copyright © [hfe_current_year] [hfe_site_title] Projekt i wykonanie: Ogród KomunikacjiGrafiki botaniczne: Ewelina RivilloPolityka prywatności